×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 37

Să face sicriiul, jertvenicul milostivitoriu, masa, sfeaşnicul, candilele, oltariul tămâierii şi tocmirea tămâierii.

1 Şi au făcut Veseleil sicriiul din leamne neputrede, de doi coţi şi jumătate de lung, şi de un cot şi jumătate de lat, şi de un cot şi jumătate de înalt.

2 Şi l-au ferecat cu aur curat dinlăuntru şi dinafară, şi i-au făcut lui zimtea sucit de aur împregiur.

3 Şi au vărsat patru verigi de aur pre patru cornuri ale lui, doao verigi de o lature, şi doao verigi de ceaealaltă lature.

4 Şi au făcut rude de leamne neputrede, şi le-au ferecat cu aur.

5 Şi au băgat rudele prin verigile ceale din laturile sicriiului, să râdice sicriiul cu eale.

6 Şi au făcut jertvenic milostivitoriu de aur curat de doi coţi şi jumătate de lung, şi de un cot şi jumătate de lat.

7 Şi au făcut doi heruvimi de aur vărsaţi, şi i-au pus de amândoao părţile jertvenicului.

8 Un heruvim de o lature, şi alt heruvim de ceaealaltă lature a jertvenicului, şi au făcut pre acei doi heruvimi de amândoao laturile lui.

9 Şi era amândoi heruvimii întinzind ari-pile sale deasupra, umbrind cu aripile sale preste jertvenic, şi feaţele lor una cătră alta, cătră jertvenic era feaţele heruvimilor.

10 Şi au făcut masă de leamne neputrede de doi coţi de lungă şi de un cot de lată şi de un cot şi jumătate de înaltă.

11 Şi o au ferecat cu aur curat, şi i-au făcut ei singifuri de aur suciţi împrejur.

12 Şi i-au făcut ei cunună împrejur de pumn, şi au făcut zimţi suciţi de aur împrejurul cununii.

13 Şi i-au vărsat ei patru verigi de aur la patru părţi ale picioarelor ei, supt cununa cea împletită.

14 Era verigile prinsori rudelor, ca să râdice masa.

15 Şi au făcut rudele de leamne neputrede şi le-au ferecat cu aur, ca să râdice masa.

16 Şi au făcut vasele measii, blidele ei şi cădealniţile şi căuşile şi năstrăpile, cu care va turna, de aur curat.

17 Şi au făcut sfeaşnicul de aur curat, vărsat au făcut sfeaşnicul.

18 Fusul lui şi fofeazele şi scafele şi ţinerile şi florile dintr-însul.

19 Şease fofeaze ieşind din laturi, trei fofeaze ale sfeaşnicului din o lature a lui, şi trei din ceaealaltă lature a lui.

20 Şi trei ţineri, în chipul nucşoarelor, într-o fofează scafă şi floare.

21 Şi trei ţineri, în chipul nucşoarelor, într-altă fofează scafă şi floare.

22 Aşea la ceale şease fofeaze care ies din sfeaşnic.

23 Şi în sfeaşnic patru ţineri, în chipul nucşoarei, într-o fofează scafă şi florile.

24 Scafa supt ceale doao fofeaze dintr-însul, şi scafa supt ceale doao fofeaze dintr-însul, aşea ceale şease fofeaze care ies din sfeaşnic.

25 Şi fofeazele şi scafele dintr-însul era toate vărsate dintr-un aur curat.

26 Şi au făcut luminile lui, şeapte, şi lingurile lui.

27 Şi cleaştele lui de aur curat.

28 De un tălant de aur curat l-au făcut pre el şi toate vasele lui.

29 Şi au făcut jertvenic de tămâiare din leamne neputrede de un cot de lung, şi de un cot de lat, în patru muchi, şi de doi coţi înălţimea lui, dintr-însul era coarnele lui.

30 Şi l-au ferecat cu aur curat, gratiia lui şi păreţii lui şi coarnele lui.

31 Şi i-au făcut lui cunună împletită de aur împrejur, şi doao verigi de aur curat i-au făcut lui supt cununacea împletită a lui, de amândoao laturile lui, la amândoao coastele lui, la verigile rudelor, ca să râdice cu acealea.

32 Şi au făcut zăvoarăle din leamne neputrede, şi le-au ferecat cu aur.

33 Şi au făcut untuldelemn cel sfânt al ungerii şi tocmirea tămâiei curat, lucru de făcătoriu de mir.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.