×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 36

Aducând daruri mai multe decât ar fi de lipsă, să găteas-că cortul după toate părţile sale, adecă: păretarele, copcele, chiotorile, acoperemânturile, stâlpii, temeiurile, zăvoarăle, verigile şi şatra.

1 Şi au făcut Veseleil şi Eliav, şi tot cel înţelept cu cugetul, cui s-au dat înţelepciune şi ştiinţă întru dânşii, să priceapă a face toate lucrurile care să cuvin la ceale sfinte şi la toate câte au poruncit Domnul.

2 Şi au chemat Moisi pre Veseleil şi pre Eliav şi pre toţi câţi avea înţelepciune, cărora le-au dat Dumnezeu ştiinţă în inimă, şi pre toţi carii de bunăvoie au voit să meargă la lucruri ca să le săvârşească, şi au luat de la Moisi toate darurile care le-au adus fiii lui Israil la toate lucrurile sfintei, ca să le facă pre eale.

3 Şi ei încă lua ceale ce să aducea de la cei ce aducea dimineaţa.

4 Şi vinea toţi înţelepţii carii făcea toate lucrurile sfintei, fieştecarele după lucrul său carele lucra, şi au zis cătră Moisi că: „Mai mult aduce norodul, decât sânt lucrurile care au poruncit Domnul să se facă”.

5 Şi au poruncit Moisi şi au strigat în tabără, zicând: „Bărbat şi muiare să nu mai aducă la începăturile sfintei”.

6 Şi s-au oprit norodul a mai aduce, şi lucrurile lor au fost lor de ajuns la lucru să le facă pre eale, şi au mai rămas.

7 Şi au făcut tot înţeleptul la cuget întru cei ce lucra la cort zeace păretare de mătasă împletită şi de vânăt şi de mohorât şi de roşu împletit, heruvim, lucru de ţesătoriu le-au făcut pre eale.

8 Lungul unui păretariu de doaozeci şi opt de coţi, şi de lat de patru coţi un păretariu era, o măsură era la toate păretarele.

9 Şi cinci păretare dintr-însele să ţinea unul de altula.

10 Şi au făcut chiotori vinete la marginea unui păretariu, de o parte, la împreunare, şi aşea au făcut la marginea păretariului celui din afară la împreunarea a doao, cincizeci de chiotori au făcut de o parte a păretariului şi cincizeci de chiotori au făcut de ceaea parte a păretariului, după împreunarea celui de al doilea, cu faţa unul cătră altul căutând fieştecarele.

11 Şi au făcut cincizeci de copce de aur, şi au împreunat păretarele unul cu altul cu copcele, şi să făcea un cort.

12 Şi au făcut piei argăsite, ca să acopere cortul, unsprăzeace piei au făcut.

13 Lungul unii piei era de treizeci de coţi, şi de patru coţi latul unii piei, de o măsură era ceale unsprăzeace piei; şi împreunate cinci piei într-un loc şi şease într-un loc.

14 Şi au făcut cincizeci de chiotori pre marginea pieii ceii din mijloc, după împreunare, şi cincizeci de chiotori au făcut pre marginea pieii ce să împreună cu a doao.

15 Şi au făcut cincizeci de copce de aramă, şi au împreunat copcele de chiotori şi au împreunat pieile, şi s-au făcut una.

16 Şi au făcut acoperemânt cortului piei de berbeci roşite, şi acoperemânturi piei vinete deasupra.

17 Şi au făcut cortului stâlpi de leamne neputrede.

18 De zeace coţi un stâlp, şi de un cot şi jumătate de lat un stâlp.

19 Doao unghiureale la un stâlp, stând împrotivă unul altuia.

20 Aşea au făcut la toţi stâlpii cortului, şi au făcut stâlpii cortului doaozeci de stâlpi despre laturea cea cătră austru, şi patruzeci de temeiuri de argint au făcut la doaozeci de stâlpi.

21 Doao temeiuri la un stâlp, de amândoao părţile lui, şi doao temeiuri la un stâlp, de amândoao părţile lui.

22 Şi la laturea a doao de cătră miiazănoapte, doaozeci de stâlpi şi patruzeci de temeiuri la dânşii de argint, doao temeiuri la un stâlp, de amândoao părţile lui, şi doao temeiuri la un stâlp, de amândoao părţile lui.

23 Şi dindărăptul cortului, despre partea de cătră mare,

24 Au făcut şease stâlpi, şi doi stâlpi au făcut la unghiurile cortului dindărăpt.

25 Şi era întocma de jos, şi într-un chip era tocmiţi, din capete întru o asemănare.

26 Aşea au făcut la amândoao părţile celor doao unghiuri, şi era opt stâlpi, şi temeiurile lor de argint şeasesprăzeace, doao temeiuri la un stâlp şi doao temeiuri la alt stâlp, de amândoao părţile luib.

27 Şi au făcut cinci zăvoară de leamne neputrede la stâlpi, de o parte a cortului.

28 Şi cinci zăvoară la stâlpii de ceaealaltă parte a cortului.

29 Şi cinci zăvoară la stâlpii cei dindărăptul cortului de cătră mare.

30 Şi zăvorul cel din mijloc prin mijlocul stâlpilor să petrecea, de la o lature până în ceaealaltă lature.

31 Şi stâlpii i-au ferecat cu aur.

32 Şi verigile lor prin care să băga rudele le-au făcut de aur, şi zăvoarăle le-au ferecat cu aur.

33 Şi au făcut acoperemânt de vânăt şi mohorât şi de roşu împletit şi de mătasă răsucită, lucru ţesut l-au făcut heruvim.

34 Şi l-au pus pre patru stâlpi neputrezi ferecaţi cu aur, şi căpătâiele lor de aur, şi temeiurile lor patru de argint.

35 Şi au făcut poală la uşea cortului de vânăt, şi de mohorât şi de roşu împletit şi de mătasă răsucită, lucru împistrit.

36 Şi stâlpii ei cinci, şi căpătâiele lor, şi au ferecat căpătâiele lor cu aur.

37 Şi le-au vărsat lor cinci temeiuri de aramă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.