×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 35

Să porunceaşte despre sâmbătă, să ceare pârga şi daruri şi meşteri spre facerea tuturor celor zisă, cărora ispravnici să numesc de la Dumnezeu Veseliil şi Eliav.

1 Şi au strâns Moisi toată adunarea fiilor lui Israil, şi le-au zis lor: „Aceastea sânt cuvintele care au zis Domnul să le faceţi”.

2 „Şease zile să lucri; iară în zioa a şeaptea să odihneşti, că easte sfântă sâmbăta, odihnă Domnului, tot carele va lucra întru ea să moară.

3 Să nu ardeţi foc în tot lăcaşul vostru în zioa sâmbetii: Eu, Domnul”.

4 Şi au grăit Moisi cătră toată adunarea fiilor lui Israil, zicând: „Acesta easte cuvântul, care au poruncit Domnul, zicând:

5 «Luaţi de la voi voaoa dare Domnului, şi toţi cei ce priimesc cu inima vor aduce pârgă Domnului: aur, argint, aramă.

6 Vânăt, mohorât, roşu îndoit răsucit şi mătasă toarsă şi peri de capre.

7 Şi piei de berbeci ruşite şi piei vinete şi leamne neputrede.

8 Şi pietri sardii şi pietri de săpat la umărariu şi la haina cea până la picioare.

9 Şi tot cel cu inimă înţeleaptă, întru voi venind, să facă toate câte au poruncit Domnul.

10 Cortul şi mărunţişurile şi acoperemânturile şi întinsorile şi zăvoarăle şi stâlpii.

11 Şi sicriiul mărturiei şi rudele lui şi milostivitoriul lui şi catapeteasma.

12 Şi pânzăle curţii şi stâlpii ei şi pietrile smaragdului.

13 Şi tămâia şi untuldelemn al ungerii şi untuldelemn cel de la candilă şi untuldelemn al ungerii.

14 Şi masa şi toate vasele ei.

15 Şi sfeaşnicul şi toate vasele lui.

16 Şi untuldelemn al ungerii şi tămâia tocmirei şi poala uşii cortului.

17 Şi jertvenicul şi toate vasele lui.

18 Şi veşmintele ceale sfinte ale lui Aaron, preotului, şi veşmintele cu care slujesc cu eale în sfânta şi hainele ceale de preoţie fiilor lui Aaron»”.

19 Şi au ieşit toată adunarea fiilor lui Israil de la Moisi.

20 Şi au adus fieştecarele ce-l trăgea inima, şi ce li să părea cu sufletul lor dar Domnului la toate lucrurile cortului mărturiei şi la toată gătirea lui şi la toate veşmintele sfintei.

21 Şi au adus bărbaţii de la muieri, fieştecarele ce i s-au părut cu cugetul, au adus peceţi şi cercei şi ineale şi împletituri şi salbe şi orice vas de aur.

22 Şi toţi câţi au adus dar de aur Domnului, şi la carii s-au aflat mătasă şi piei vinete şi piei de berbeace ruşite.

23 Tot cel ce au adus dar, argint şi aramă au adus daruri Domnului, şi la carii s-au aflat leamne neputrede, la toate lucrurile gătirii au adus.

24 Şi toată muiarea cea înţăleaptă cu cugetul, carea cu mâinile toarce, au adus tors vânăt şi mohorât şi roşu şi mătasă, şi toate muierile cărora le-au părut cu cugetul lor întru înţelepciune au tors păr de capră.

25 Şi boiarii au adus pietri de smaragd şi pietri de plinireb la umărariu şi la engolpion.

26 Şi la tocmiric şi la untuldelemn al ungerii şi la tocmirea tămâieid.

27 Şi tot bărbatul şi muiarea pre carii aducea cugetul lor întra şi făcea toate lucrurile câte au poruncit Domnul prin Moisi să facă, au adus fiii lui Israil dar Domnului.

28 Şi au zis Moisi fiilor lui Israil: „Iată, au chemat Dumnezeu anume pre Veseleil a lui Urie, fiiului lui Or, din neamul lui Iuda.

29 Şi l-au umplut pre el de duh dumnezăiesc de înţelepciune şi de priceapere şi de ştiinţa a toate.

30 Să fie mai mare preste meşterie, după toate lucrurile arhitecturii, să facă aurul şi argintul şi arama, şi să cioplească piiatra, şi să lucreaze leamnele.

31 Şi să facă întru tot lucrul înţelepciunei, şi a adaoge înainte au dat în cugetul lui.

32 Şi lui Eliav al lui Ahisamah, din neamul lui Dan.

33 Şi i-au umplut pre ei de înţelepciune şi de priceapere, de cuget, toate să le priceapă, să facă lucrurile sfintei, şi ceale ţesute şi împestrite să le ţeasă cu roşu şi cu mohorât şi cu mătasă, să facă tot lucrul arhitecturii, de împestrit”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.