×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 31

Să rânduiesc de la Domnul Veseleil şi Oliav spre facerea cortului şi celoralalte, care s-au zis; despre ţinearea sâmbetii şi despre tablele care le-au dat Domnul lui Moisi.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Iată, am chemat anume pre Veseleil, feciorul lui Urie, fiiul lui Or din neamul lui Iuda.

3 Şi l-am umplut de Duhul cel Dumnezeiesc al înţelepciunii şi al înţeleagerii şi al ştiinţii întru tot lucrul să cugete.

4 Şi să fie mai mare preste meşteri, şi să lucreze aurul şi argintul şi arama şi vănătul şi mohorâtul şi roşul cel tors şi mătasa cea răsucită.

5 Şi la lucrarea pietrilor şi la lucrurile cioplirei leamnelor, să lucreaze după toate lucrurile.

6 Şi Eu l-am dat pre el şi pre Eliav, fiiul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, şi la tot cel înţelept cu inima am dat înţelepciune, şi vor face toate câte am poruncit ţie.

7 Cortul mărturiei şi sicriiul legii, şi milostivitoriul, care easte preste dânsul, şi gătirea cortului.

8 Şi jertvenicul şi masa şi toate vasele ei şi sfeaşnicul cel curat şi toate vasele lui.

9 Şi spălătoarea şi temeiul ei.

10 Şi veşmintele ceale de slujbă a lui Aaron şi veşmintele fiilor lui ceale de preoţie Mie.

11 Şi untuldelemn al ungerii şi tămâia tocmirii ceii sfinte, după toate câte am poruncit ţie vor face”.

12 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

13 „Şi tu porunceaşte fiilor lui Israil, zicând: «Vedeţi şi păziţi sâmbetele Meale, că semn easte întră Mine şi întră voi întru neamurile voastre, ca să cunoaşteţi că Eu sânt Domnul, Cel ce vă sfinţesc pre voi.

14 Şi păziţi sâmbăta, că sfântă easte aceasta Domnului şi voao, cel ce o va spurca pre aceasta cu moarte să va omorî, tot cel ce va face într-însa lucru va peri sufletul acela dintră norodul său.

15 În şease zile vei lucra; iară a şeaptea zi easte sâmbătă, odihnă sfântă Domnului, tot carele va lucra în zioa a şeaptea cu moarte să va omorî.

16 Şi vor păzi fiii lui Israil sâmbetele, ca să le facă pre eale în neamurile lor.

17 Legătură veacinică întră Mine şi întră fiii lui Israil, semn easte întră Mine veacinic, că în şease zile au făcut Domnul ceriul şi pământul, şi în zioa a şeaptea au încetat şi s-au odihnit»”.

18 Şi au dat lui Moisi, îndată cât au încetat a grăi lui în muntele Sinaii, doao tăbli ale mărturiei, tăbli de piiatră scrisă cu deagetul lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.