×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 30

Rânduiala oltariului, tămâirii şi a strângerii banilor spre slujba oltariului, a facerii vasului celui de aramă, a ungerii tămâirii şi a celoralalte ale oltariului.

1 Şi vei face Mie jertvenic de tămâiare din leamne neputrede, şi-l vei face de un cot de lung şi de un cot de larg.

2 În patru unghiuri va fi şi de doi coţi de înalt, dintr-însul vor fi coarnele lui.

3 Şi-l vei polei cu aur curat, crătioara lui şi păreţii lui împrejur şi coarnele lui, şi vei face lui cunună de aur împletită împrejur.

4 Şi doao verigi de aur curat vei face lui supt cununa cea împletită a lui, de amândoao laturile vei face întru amândoao coastele, şi să fie încleştate rudele, ca să-l râdice cu eale.

5 Şi vei face rude de leamne neputrede, şi le vei fereca cu aur.

6 Şi-l vei pune în preajma acoperemântului, care easte preste sicriiul mărturiilor, întru care mă voiu arăta Eu ţie acoloa.

7 Şi va tămâia preste dânsul Aaron tămâie tocmită măruntă dimineaţa, dimineaţa, când va tocmi luminile, va tămâia preste dânsul.

8 Şi când va aprinde Aaron lumina seara va tămâia preste dânsul tămâiare neîncetat, pururea înaintea Domnului întru neamurile lor.

9 Şi nu veţi aduce preste el altă tămâie, aducere de jertvă, şi turnare să nu turnaţi preste dânsul.

10 Şi să va ruga Aaron preste coarnele lui o dată în an din sângele curăţeniei păcatelor iertării, o dată în an va curăţi pre el în neamurile lor, Sfânta Sfintelor easte Domnului»”.

11 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

12 „De vei luoa numărul fiilor lui Israilb, când vei cerceta pre ei, şi vor da fieştecarele răscumpărare pentru sufletul său Domnului, şi nu va fi întru ei cădeare, când să vor număra.

13 Şi aceasta easte, care vor da cei ce să vor număra, jumătate de didrahmă, carea easte după didrahma cea sfântă, doaozeci de bani didrahma; iară jumătate de didrahmă dare Domnului.

14 Tot carele vine la număr de la doaozeci de ani şi mai sus va da dare Domnului.

15 Cel bogat nu va adaoge, şi cel sărac nu va împuţina din jumătate de didrahmă a da dare Domnuluic, să se roage pentru sufletele voastre.

16 Şi vei luoa argintul cel dat de la fiii lui Israil, şi-l vei da la lucrul cortului mărturiei, şi va fi fiilor lui Israil pomenire înaintea Domnului, ca să se milostivească spre sufletele voastre”.

17 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

18 „Fă spălătoare de aramă şi temeiul ei de aramă, ca se fie de spălat, şi o vei pune întră cortul mărturiei şi întră jertvenic.

19 Şi vei turna într-însa apă, şi-şi vor spăla Aaron şi fiii lui dintr-însa mâinile şi picioarele cu apă.

20 Când vor întra în cortul mărturiei să vor spăla cu apă, şi nu vor muri, sau când vor întra la jertvenic să slujească şi să aducă arderi de tot Domnuluid, când vor întra în cortul mărturiei, să vor spăla cu apă, ca să nu moară.

21 Şi va fi lor leage veacinică, lui şi săminţiei lui după dânsul”.

22 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

23 „Şi tu ia mirosuri de floare de smirnă aleasă, cinci sute de sicli, şi de scorţişoară mirositoare jumătate atâta, doao sute şi cincizeci, şi de trestie mirositoare, doao sute şi cincizeci.

24 Şi de ieros, cinci sute de sicli, de cel sfânt, şi untdelemn de masline, un in.

25 Şi vei face aceasta untdelemn ungere sfântă, mir mirositoriu cu meşteşugul făcătoriului de mir, untuldelemn ungere sfântă va fi.

26 Şi vei unge din el cortul mărturiei şi sicriiul cortului mărturiei.

27 Şi toate vasăle lui şi sfeaşnicul, şi toate vasăle lui şi jertvenicul tămâierii şi jertvenicul arderilor de tot, şi toate vasăle lui.

28 Şi masa şi toate vasăle ei şi spălătoarea şi temeiul ei.

29 Şi le vei sfinţi pre eale, şi vor fi Sfintele Sfintelor, tot cel ce să va atinge de eale să va sfinţi.

30 Şi pre Aaron şi pre fiii lui vei unge, şi vei sfinţi pre ei, ca să preoţască Mie.

31 Şi vei grăi fiilor lui Israil, zicând: «Untuldelemn unsoare de ungere, sfânt va fi acesta voao întru neamurile voastre.

32 Pre trupul omenesc să nu să ungă, şi după tocmealae aceasta să nu vă faceţi voao aseamenea, sfânt easte şi sfinţenie va fi voao.

33 Oricarele va face aseamenea şi oricarele va da dintr-însul la altul de neam strein va peri din norodul său»”.

34 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Ia ţie mirosuri stactie, şi onih şi halvan mirositoriu şi tămâie curată, una cât alta să fie.

35 Şi vor face dintru aceastea tămâie miro-sitoare, lucru tocmit de făcătoriu de mir, amestecat, curat, lucru sfânt.

36 Şi vei tăia dintru aceastea mărunt, şi vei pune în preajma mărturiilor, în cortul mărturiilor, de unde Mă voiu arăta ţie de acolo, Sfânta Sfintelor va fi voao tămâia.

37 După tocmirea aceasta să nu vă faceţi voao înşivă, că va fi voao sfinţenie Domnului.

38 Oricine va face aseamenea, ca să se mirosească, cu aceaea va perif din norodul său”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.