×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 3

Arătându-să Domnul în rugă lui Moisi, când păştea oile lui Iotor, socrului său, îl trimite, şi împrotivindu-să el, la fiii lui Israil, să-i scoaţă din mâna lui Faraon, prădând pre eghipteani.

1 Şi Moisi păştea oile lui Iotor, socru-său, preotului din Madiam, şi au adus oile supt pustie, şi au întrat în muntele lui Dumnezeu, Horiv.

2 Şi s-au arătat lui îngerul Domnului în pară de foc din rugă, şi au văzut că rugul ardea cu foc şi rugul nu să amistuia.

3 Şi au zis Moisi: „Mergând mai aproape,voiu vedea această vedeare mare, că nu să a mistuiaşte rugul”.

4 Iară deaca au văzut Domnul că să apropie să vază, l-au strigat pre el Domnul din rugă, zicând: „Moisi, Moisi”. Iară el au zis: „Ce easte, Doamne?”

5 Şi Domnul au zis: „Nu te apropiia aici, dezleagă încălţămintele din picioarele tale, că locul în care stai tu pământ sfânt easte”.

6 Şi au zis: Eu sânt Dumnezeul tătâne-tău, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov”. Şi şi-au întors Moisi faţa sa pentru că să temea să caute deşchis înaintea lui Dumnezeu.

7 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Văzind am văzut necazul norodului Mieu în Eghipt, şi strigarea lor am auzit de la cei ce-i silesc pre ei la lucru, că ştiu durearea lor.

8 Şi M-am pogorât să-i scoţ pre ei din mâna eghipteanilor şi să-i scoţ pre ei din pământul acela şi să-i bag pre ei în pământ bun şi mult, în pământ care curge lapte şi miiare, în pământul hananeilor şi al heteilor şi al amoreilor şi al ferezeilor şi al ghergheseilor şi al eveilor şi al ievuseilor.

9 Şi acum, iată, strigarea fiilor lui Israil au venit la Mine, şi Eu am văzut necazul cu care eghipteanii necăjesc pre ei.

10 Şi acum, vino să te trimiţ la Faraon, împăratul Eghiptului, şi să scoţi pre norodul Mieu, pre fiii lui Israil, din pământul Eghiptului”.

11 Şi au zis Moisi cătră Dumnezeu: „Cine sânt eu, ca să merg la Faraon, împăratul Eghiptului, şi ca să scoţ pre fiii lui Israil din pământul Eghiptului?”

12 Şi au grăit Dumnezeu lui Moisi, zicând: „Că Eu voiu fi cu tine, şi acesta va fi ţie semn că Eu te trimiţ ca să scoţi pre norodul Mieu din Eghipt, că vă veţi închina lui Dumnezeu în muntele acesta”.

13 Şi au zis Moisi cătră Dumnezeu: „Iată, eu mă voi duce la fiii lui Israil şi voiu grăi cătră dânşii: «Dumnezeul părinţilor noştri m-au trimis la voi». Şi de mă vor întreba: «Care easte numele Lui?», ce voiu zice cătră ei?”

14 Şi au grăit Dumnezeu cătră Moisi, zicând: „Eu sânt Cel ce sânt”. Şi au zis: „Aşea vei zice fiilor lui Israil: «Cel ce easte m-au trimis la voi»”.

15 Şi au zis Dumnezeu iară cătră Moisi: „Aşea vei grăi fiilor lui Israil: «Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov m-au trimis la voi, acesta easte numele Mieu veacinic şi pomenire a neamurilor neamurilor».

16 Deci, mergând, adună bătrânimea fiilor lui Israil şi vei grăi cătră dânşii: «Domnul Dumnezeul părinţilor noştri S-au arătat mie, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, zicând: ‚Cu cercetare v-am cercetat pre voi, şi câte s-au întâmplat voao în Eghipt’.

17 Şi au zis: ‚Voiu scoate pre voi din răutatea eghipteanilor în pământul hananeilor şi a heteilor şi a amoreilor şi a ferezeilor şi a ghergheseilor şi a eveilor şi a ievuseilor, în pământul care curge lapte şi miiare’».

18 Şi vor asculta glasul tău, şi vei întra tu şi bătrânimea lui Israil la Faraon, împăratul Eghiptului, şi vei zice cătră el: «Dumnezeul evreilor ne-au chemat pre noi, deci vom mearge cale de trei zile în pustie, ca să jărtvim Dumnezeului nostru».

19 Iară Eu ştiu că nu va lăsa pre voi Faraon, împăratul Eghiptului, să meargeţi, fără numai cu mână tare.

20 Şi, întinzând mâna Mea, voiu bate pre eghipteani cu toate minunile Meale, care voiu face întru ei, şi după aceasta va slobozi pre voi.

21 Şi voiu da har norodului acestuia înaintea eghipteanilor, şi, când veţi ieşi, nu veţi ieşi deşerţi.

22 Ci va ceare muiarea de la vecin şi de la cea împreună cu sine lăcuitoare vase de argint şi de aur şi îmbrăcăminte, şi veţi pune preste fiii voştri şi preste featele voastre şi veţi prăda pre eghipteani”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.