×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 29

Cum au fost sfinţirea preoţilor şi obiceaiul aducerii pentru ei, şi carii vor mânca aceaste aduceri; şi despre doi miei de câte un an, care trebuie să se aducă în fieştecare zi.

1 Şi aceastea sânt care vei face lor, vei sfinţi pre ei, ca să preţască Mie ei.

2 Vei lua din boi un viţel şi doi berbeci curaţi şi pâine azimă frământată în untdelemn, şi făină de grâu ales să le faci.

3 Şi să le pui întru o corfă, şi le vei adduce în corfă şi viţelul şi cei doi berbeci.

4 Şi pre Aaron şi pre fiii lui vei aduce la uşile cortului mărturiei, şi vei spăla pre ei cu apă.

5 Şi, luând veşmintele, vei îmbrăca pre Aaron, fratele tău, şi haina cea până jos şi umărariul engolpionul, şi vei împreuna engolpionul cu umărariul.

6 Şi vei pune mitra pre capul lui, şi vei pune tabla-sfinţeniia pre mitră.

7 Şi vei lua din untuldelemn al ungerii, şi vei turna pre capul lui, şi vei unge pre dânsul.

8 Şi pre fiii lui vei aduce, şi vei îmbrăca pre ei cu hainele, şi vei încinge pre ei cu brâiele.

9 Şi vei pune lor chidarele, şi vor fi preoţi Mie în veac, şi vei săvârşi mâinile lui Aaron şi mâinile fiilor lui.

10 Şi vei aduce un viţel la uşile cortului mărturiei, şi vor pune Aaron şi fiii mâinile pre capul viţelului înaintea Domnului, la uşile cortului mărturiei.

11 Şi vei junghia viţelul înaintea Domnului, la uşile cortului mărturiei.

12 Şi vei lua din sângele viţelului şi vei pune pre ceale doao coarne ale jertvenicului cu deagetul tău, iară celalalt sânge îl vei turna tot la fundul jertvenicului.

13 Şi vei lua tot săul ce easte pre pântece şi praporul ficatului şi amândoi rărunchii şi săul cel de preste ei, şi le vei pune preste jertvenic.

14 Iară cărnurile viţelului şi piialea şi balega le vei arde cu foc afară de tabără, că pentru păcat easte.

15 Şi vei lua un berbeacea, şi Aaron şi fiii lui vor pune mâinile sale pre capul berbeacelui.

16 Şi vei junghia berbeacele şi, luând sângele vei turna pre jertvenic împregiur.

17 Şi berbeacele îl vei face bucăţeale, şi vei spăla maţele şi picioarele cu apă, şi le vei pune deasupra bucăţealelor împreună cu capul.

18 Şi vei aduce berbeacele tot pre jertvenic, ardere de tot Domnului, întru miros de bună mireasmă, tămâiare Domnului easte.

19 Şi vei lua al doilea berbeace, şi va pune Aaron şi fiii lui mânile lor pre capul berbeacelui.

20 Şi-l vei junghia, şi vei lua din sângele lui şi vei pune pre vârvul urechii ceii dreapte a lui Aaron, şi pre vârvul mâinii ceii dreapte, şi pre vârvul piciorului celui drept, şi pre vârvurile urechilor celor dreapte a fiilor lui, şi pre vârvurile mâinilor dreapte, şi pre vârvurile picioarelor dreapte.

21 Şi vei lua din sângele care easte pre jertvenic şi din untuldelemn al ungerii, şi vei stropi preste Aaron şi preste veşmântul lui şi preste fiii lui şi preste veşmintele fiilor lui împreună cu dânsul, şi să va sfinţi el şi haina lui şi fiii lui, şi hainele fiilor lui cu dânsul; iară sângele berbeacelui îl vei turna pre jertvenic împrejur.

22 Şi vei lua de la berbeace grăsimea lui şi grăsimea carea acopere pântecele şi praporul ficatului şi rărunchii amândoi şi grăsimea cea de preste ei şi braţul cel drept, că easte săvârşire aceasta.

23 Şi o pâine din ceale cu untuldelemn şi o plăcintă din corfa azimelor celor puse înaintea Domnului.

24 Şi vei pune toate pre mâinile lui Aaron şi pre mâinile fiilor lui, şi vei osibi pre aceastea osibire înaintea Domnului.

25 Şi le vei lua pre eale din mâinile lor, şi le vei aduce pre jertvenicul arderii de tot întru miros de bună mireazmă înaintea Domnului, jertvă easte Domnului.

26 Şi vei lua pieptul din berbeacele săvârşirei, care easte a lui Aaron, şi-l vei osibi pre el osibire înaintea Domnului, şi va fi ţie parte.

27 Şi vei sfinţi pieptul cel osibit şi braţul cel osibit, care s-au luat din berbeacele săvârşirei de la Aaron şi de la fiii lui.

28 Şi va fi lui Aaron şi fiilor lui leage veacinică de la fiii lui Israil, că easte aceasta osibire şi luoare din jertvele ceale de mântuire a fiilor lui Israil, luoare Domnului.

29 Şi haina sfintei, carea easte a lui Aaron, va fi fiilor lui după dânsul, să se ungă ei întru acealea şi să se săvârşească mâinile lor.

30 Şeapte zile să va îmbrăca cu aceaea preotul, carele din fiii lui Israil în locul lui va întra în cortul mărturiei să slujească în ceale sfinte.

31 Şi vei luoa berbeacele săvârşirei şi vei fiiarbe cărnurile în loc sfânt.

32 Şi vor mânca Aaron şi fiii cărnurile berbeacelui, şi pâinile ceale din corfă, şi lângă uşile cortului mărturiei le vor mânca pre eale.

33 Întru care s-au sfinţit întru dânsele, ca să se săvârşească mâinile lor, să-i sfinţască pre ei, şi cei de alt neam să nu mănânce dintr-însele pentru că sânt sfinte.

34 Iară de va rămânea din cărnurile jertvei săvârşirei şi din pâine până dimineaţa, vei arde acealea cu foc, nu să vor mânca, că sfinţire sânt.

35 Şi vei face lui Aaron şi fiilor lui aşea după toate câte am poruncit ţie, în şeapte zile vei săvârşi mâinile lor.

36 Şi viţelul cel pentru păcat îl vei face în zioa curăţeniei, şi vei curăţi jertvenicul, când te vei sfinţi tu pre el, şi-l vei unge ca să-l sfinţeşti.

37 În şeapte zile vei curăţi jertvenicul şi-l vei sfinţi, şi va fi jertvenicul Sfânta Sfintelor, tot cel ce să va atinge de jertvenic să va sfinţi.

38 Iară ceale ce vei face pre jertvenic aceastea sânt: doi miei curaţi de câte un an în toate zilele pre jertvenic, necurmat, jertvă necurmată.

39 Un miel vei face dimineaţa, şi al doilea miel vei face seara.

40 Şi a zeacea parte de făină curată frământată cu untdelemn aşezat, a patra parte din inb, şi turnare de vin a patra parte din in la un miel.

41 Şi mielul al doilea îl vei face seara, după jertva cea de dimineaţa, şi după turnarea luic, vei face spre miros de bună mireazmă jertvă Domnului.

42 Jertva cea necurmată întru neamurile voastre înaintea Domnului la uşile cortului mărturiei, întru carea Mă voiu arăta ţie acolo, ca să grăiesc ţie.

43 Şi voiu porunci acolo fiilor lui Israil, şi Mă voiu sfinţi întru mărirea Mea.

44 Şi voiu sfinţi cortul mărturiei şi jertvenicul, şi pre Aaron şi pre fiii lui voiu sfinţi, ca să preoţască Mie.

45 Şi Mă voiu chema întru fiii lui Israil, şi voiu fi lor Dumnezeu.

46 Şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor, Cel ce i-am scos pre ei din pământul Eghiptului, să Mă chem lor şi să fiu lor Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.