×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 28

Să scriu hainele lui Aaron şi a feciorilor lui.

1 Şi tu ado la tine pre Aaron, fratele tău, şi pre fiii lui, şi din fiii lui Israil, ca să preoţească Mie Aaron şi Nadav şi Aviud şi Eliazar şi Itamar, fiii lui Aaron.

2 Şi vei face veşmânt sfânt lui Aaron fratelui tău, spre cinste şi mărire.

3 Şi tu grăiaşte tuturor celor cu cuget înţelept, pre carii i-am umplut de duhul înţelepciunei şi al înţeleagerii, şi vor face veşmânt sfânt lui Aaron spre sfinţire, cu care să preoţască Mie.

4 Şi aceastea sânt veşmintele care vor face: pieptariu şi umărariu şi haină până la călcâie şi haină strălucită şi mitră şi brâu, şi vor face veşminte sfinte lui Aaron şi fiilor lui, ca să preoţască Mie.

5 Şi ei vor lua aurul şi vânătul şi roşul şi mătasa.

6 Şi vor face umărariu de mătasă toarsă, lucru ţesut de împestritoriu.

7 Doao umărare vor fi lui, ţiindu-să unul de altul, de amândoao părţile împreunate.

8 Şi ţesătura umărarelor, carea easte într-însul, după facere dintr-însul, va fi de aur curat şi de vânăt şi de mohorât şi de roşu tors şi de mătasă răsucită.

9 Şi vei luoa doao pietri, pietri de smaragd, şi vei săpa în eale numele fiilor lui Israil.

10 Şease nume întru o piiatră, şi cealelalte şease nume întru a doao piiatră, după neamurile lor.

11 Lucru de meşteşug de pietri, săpătură de peceate, vei săpa amândoao pietrile pre numele fiilor lui Israil.

12 Şi vei pune amândoao pietrile preste umerii umărariului, pietri de pomenire sânt fiilor lui Israil, şi va lua Aaron numele fiilor lui Israil înaintea Domnului, preste amândoi umerii săi pomenire pentru ei.

13 Şi vei face pavăze de aur curat.

14 Şi vei face doao lănţişoare de aur curat, amestecate cu flori, lucru împletit, şi vei pune lănţişoarele împletite preste pavăze pre umerii lor dinainte.

15 Şi vei face engolpion de judecăţi, lucru de ţesătoriu, după tocmeala umărariului să-l faci din aur şi din vânăt şi din mohorât şi din roşu sucit şi din mătasă răsucită îl vei face.

16 În patru unghiuri va fi îndoit de o palmă de lung şi de o palmă de lat.

17 Şi vei ţease într-însul ţesături de piiatră cu patru rânduri, un rând de pietri va fi sardion, topazion şi smaragd un rând.

18 Şi al doilea rând antrax şi sapfir şi iaspis.

19 Şi al treilea rând lighirion şi ahatis şi ametistos.

20 Şi al patrulea rând hrisolitos şi virilion şi onihion, acoperite cu aur şi legate cu aur, să fie după rândul lor.

21 Şi pietrile să fie, după numele fiilor lui Israil, doaosprăzeace, înaintea Domnului, pre amândoi umerii lui doaosprăzeace după numele lor, după neamurile lor, săpături de peceţi, fieştecăruia după nume, să fie doaosprăzeace neamuri.

22 Şi vei face preste engolpion lănţişoare împletite, lucru lănţuit de aur curat.

23 Şi va purta Aaron numele fiiilor lui Israil în engolpionul judecăţii pre piept, când va întra în sfânta, pomenire înaintea lui Dumnezeu.

24 Şi vei pune pre engolpionul judecăţii lănţişoarele ceale lănţuite, pre amândoao părţile engolpionului le vei pune.

25 Şi ceale doao paveze le vei pune pre amândoi umerii umărariului de cătră faţă.

26 Şi vei pune pre engolpionul judecăţii arătarea şi adevărul, şi va fi pre pieptul lui Aaron, când va întra în sfânta înaintea Domnului, şi va purta Aaron judecăţile fiilor lui Israil pre piept înaintea Domnului pururea.

27 Şi vei face haină până la călcâie tot de vânăt.

28 Şi va fi gura ei dintr-însa în mijloc, având primb împrejurul gurii, lucru ţesut, împletitura ţesută dintr-însa, ca să nu să spintece.

29 Şi vei face pre marginea hainei din jos ca nişte rodii mici de rodii înfloriţi, de vânăt şi de mohorât şi de roşu sucit şi de mătasă răsucită pre marginea hainei împrejur.

30 Şi într-acestaşi chip, rodii mici de aur şi clopoţei în mijlocul lor primprejur, după fieştecare rodii de aur clopoţel, şi floare pre marginea hainei primprejur.

31 Şi va fi când va sluji Aaron, ascultat va fi glasul lui, când va întra în sfânta înaintea Domnului, şi când va ieşi, ca să nu moară.

32 Şi vei face tablă de aur curat, şi vei săpa într-însa chip de peceate: Sfinţire Domnului.

33 Şi vei pune preste ea vânăt sucit, şi va fi pre mitră înaintea feaţii mitrei, şi va fi deasupra frunţii lui Aaron.

34 Şi va purta Aaron păcatele celor sfintea, oricâte vor sfinţi fiii lui Israil, a toată darea sfintelor lor, şi va fi pre fruntea lui Aaron pururea priimită lor înaintea Domnului.

35 Şi legăturile hainelor de mătasă, şi vei face mitră de vison, şi brâu vei face lucru împestrit.

36 Şi fiilor lui Aaron vei face haine şi brâie, şi chidareb vei face lor spre cinste şi spre mărire.

37 Şi vei îmbrăca cu aceastea pre Aaron, fratele tău, şi pre fiii lui după dânsul, şi vei unge pre ei, şi vei umpleac mânile lor, şi vei sfinţi pre ei, ca să fie Mie preoţi.

38 Şi vei face lor rochii de in să acopere ruşinea trupului lor, de la brâu până la coapse să fie.

39 Şi va purta Aaron şi fiii lui aceastea, când vor întra în cortul mărturiei, sau când vor mearge să slujească la jertvenicul sfinţeniei, şi nu vor aduce preste sine păcat, ca să nu moară. Leage veacinică lui şi seminţiei lui după dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.