×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 27

Să porunceaşte să se gate oltariul şi tinda cortului, şatra, stâlpii şi oleiul pentru luminări.

1 Şi să faci jertvenic din leamne neputrede de cinci coţi de lung, şi de cinci coţi de lat, cu patru unghiuri să fie jertvenicul şi de trei coţi înălţimea lui.

2 Şi vei face coarne în caele patru unghiuri, dintr-însul să fie coarnele, şi le vei acoperi cu aramă.

3 Şi vei face cunună jertvenicului şi acoperemântului lui, şi păharăle lui şi furcuţele lui şi vatra lui şi toate vasele lui le vei face de aramă.

4 Şi să faci lui grătariu de aramă în chip de mreajă, şi vei face grătariului patru verigi de aramă în patru cornuri.

5 Şi le vei pune supt grătariul jertvenicului din jos, şi va fi grătariul până la jumătatea jertvenicului.

6 Şi vei face jertvenicului rude de leamne neputrede, şi le vei fereca cu aramă.

7 Şi vei băga rudele în verigi, şi să fie rudele la amândoao capetele jertvenicului, ca să-l poată râdica.

8 Scobit de scânduri îl vei face, după cum ţi s-au arătat în munte aşea să-l faci.

9 Şi vei face curte cortului despre partea cea de cătră austru, păretarele curţii de mătasă răsucită lungi de o sută de coţi de o lature.

10 Şi stâlpii lor doaozeci, şi temeiurile lor doaozeci de aramă, şi verigile lor şi arcurile lor de argint.

11 Aşea şi în laturea cea de cătră miiazănoapte, pânzăle de o sută de coţi de lungi, şi stâlpii lor doaozeci, şi temeiurile lor doaozeci de aramă, şi verigile lor şi arcurile stâlpilor şi temeiurile lor ferecate cu argint.

12 Iară lăţimea curţii de cătră mare pânzăa de cincizeci de coţi, şi stâlpii lor zeace, şi temeiurile lor zeace.

13 Şi lăţimea curţii de cătră răsărit, pânză de cincizeci de coţi, şi stâlpii lor zeace, şi temeiurile lor zeace.

14 Şi de cincisprăzeace coţi înălţimea pânzălor de o parte; stâlpii lor trei, şi temeiurile lor trei.

15 Şi de ceaealaltă parte, cincisprăzeace coţi de înalte pânzele, stâlpii lor trei, şi temeiurile lor trei.

16 Şi acoperemântul porţii curţii de doaozeci de coţi de înalt, vânăt şi mohorât şi roşu împletit şi mătasă răsucită cu împestrituri de croitoriu, stâlpii lor patru, şi temeiurile lor patru.

17 Toţi stâlpii curţii împrejur ferecaţi cu argint, şi capetele lor de argint, şi temeiurile lor de aramă.

18 Iară lungimea curţii de câte o sută preste sută, şi lărgimea de câte cincizeci preste cincizeci, şi înălţimea de cinci coţi de mătasă răsucită, şi temeiurile lor de aramă.

19 Şi toate vasele, şi toate unealtele, şi ţeruşiib curţii de aramă (şi vei face haine vinete şi mohorâte şi roşii, ca să slujească cu eale întru ceale sfinte)c.

20 Şi tu porunceaşte fiilor lui Israil să aducă ţie untdelemn de masline fără drojdii, curat, ales, pentru candilă, ca să arză lumină totdeauna în cortul mărturiei, din afară de acoperemântul ce easte preste aşezământul de leage.

21 Şi o va aprinde Aaron şi fiii lui de seara până dimineaţa înaintea Domnului, leage veacinică întru neamurile voastre de la fiii lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.