×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 26

Chipul sau forma cortului lui Moisi, a zeveasii, a sicriiului, a oltariului, a measii, a sfeaşnicului, fieştecare după măsura sa.

1 Şi cortului vei face zeace păretare de mătasă răsucită, şi cu vânăt, şi cu mohorât, şi cu roşu împletită, heruvim, lucru de ţesetoriu să le faci pre eale.

2 Lungul unui păretariu de doaozeci şi opt de coţi, şi lat de patru coţi să fie un păretariu, o măsură va fi la taote păretarelea.

3 Şi cinci păretare să vor ţinea unul de altul, şi cealealalte cinci păretare să vor ţinea iară unul de altul.

4 Şi vei face lor chiotori vinete, la mar-ginea unui păretariu de o parte la împreunareb, şi aşea vei face la marginea păretariului din afară la împreunarea a doao.

5 Şi cincizeci de chiotori vei face la un păretariu, şi cincizeci de chiotori vei face de o parte a păretariului, ca să se împreune cu al doilea păretariu, cu faţa unul cătră altul împrotivă stând.

6 Şi vei face cincizeci de copce de aur, şi vei împreuna păretarele unul cu altul cu copcele, şi va fi un cort.

7 Şi vei face coperişuric de păr acoperemânt preste cort, unsprăzeace coperişuri să le faci.

8 Lungimea unui coperiş se fie de treizeci de coţi, şi de patru coţi să fie lăţimea unui coperiş, de o măsură de lungi vor fi unsprăzeace coperişurid.

9 Şi vei împreuna cinci coperişuri într-un loc, şi şease coperişuri într-un loc, şi vei îndoi coperişul al şeaselea în faţa cortului.

10 Şi vei face cincizeci de chiotori la marginea unui coperiş, care va fi la mijlocul împreunării, şi cincizeci de chiotori vei face pre marginea coperişului, ce să împreună cu al doilea.

11 Şi vei face cincizeci de verigi de aramă, şi vei împreuna verigile din chiotori, şi vei împreuna coperişurile şi vor fi unul.

12 Şi vei pune dedesupt ce întreace din coperişurile cortului, jumătate ce întreace din coperişuri vei acoperi ce întreace din coperişurile cortului, vei coperi dindărăptul cortului.

13 Un cot din acesta, un cot din acela, din ce va întreace din coperişuri, din lungimea coperişurilor cortului va fi de aco-perit preste coastele cortului, de o parte şi de ceaealaltă parte, ca să acopere.

14 Şi vei face acoperemânt cortului piei de berbeace ruşite, şi preste acesta acoperemânturi piei vinete pre deasupra.

15 Şi vei face stâlpi cortului din leamne neputrede.

16 De zeace coţi să faci un stâlp şi de un cot şi jumătate lăţimea unui stâlp.

17 Doao gardine la un stâlp stând una cătră alta, aşea să faci la toţi stâlpii cortului.

18 Şi vei face stâlpi cortului doaozeci de stâlpi despre laturea cea de cătră miiazănoapte.

19 Şi patruzeci de temeiuri de argint să faci la cei doaozeci de stâpi, doao temeiuri la un stâlp, de amândoao capetele lui, şi doao temeiuri la alt stâlp, de amândoao capetele lui.

20 Şi în partea a doao,cea de cătră austru, doaozeci de stâlpi.

21 Şi patruzeci de temeiuri ale lor de argint, doao temeiuri la un stâlp, de amândoao capetele lui, şi doao temeiuri la alt stâlp, de amândoao capetele lui.

22 Şi dindărăptul cortului despre partea cea de cătră mare vei face şease stâlpi.

23 Şi doi stâlpi vei face la unghiurile cortului dindărăpt.

24 Şi vor fi întocma de jos şi întru una să vor împreuna, şi vor fi întocma din capete cu o împreunare, aşea vei face la amândoao unghiurile întocma să fie.

25 Şi vor fi opt stâlpi şi şeasesprăzeace temeiuri de argint, doao temeiuri la un stâlp, şi doao temeiuri la alt stâlp, de amândoao capetele lui.

26 Şi să faci zăvoară din leamne neputrede, cinci zăvoară la un stâlp de o parte a cortului.

27 Şi cinci zăvoară de ceaealaltă parte a stâlpului cortului, şi cinci zăvoară în partea cea dindărăpt a stâlpului cortului de cătră mare.

28 Şi zăvorul cel din mijloc prin mijlocul stâlpilor să se petreacă, de o parte până de ceaea parte.

29 Şi stâlpii să-i feareci cu aur, şi verigile în care vei băga zăvoarăle să le faci de aur, şi zăvoarăle să le poleieşti cu aur.

30 Şi vei râdica cortul după chipul care s-au arătat ţie în munte.

31 Şi vei face acoperemânt din vânăt şi din mohorât şi din roşu sucit şi din mătasă răsucită.

32 Lucru ţesut să-l faci heruvim şi să-l pui pre patru stâlpi neputrezi poleiţi cu aur, şi capetele lor de aur, şi temeiurile lor patru de argint.

33 Şi vei pune acoperemântul pre stâlpi; şi înlăuntrul acoperemântului vei băga sicriiul mărturiei, şi acoperemântul va osibi voao întră Sfânta şi întră Sfânta Sfintelor.

34 Şi cu acoperemântul vei acoperi sicriiul mărturiei în Sfânta Sfintelor.

35 Şi vei pune masa din afară de acoperemânt, şi sfeaşnicul înaintea measii despre partea cortului cea de cătră austru, şi masa o vei pune despre partea cortului cea de cătră miiazănoapte.

36 Şi vei face uşii poală de acoperemânt vânăt şi mohorât şi roşu sucit şi de mătasă răsucită, lucru de împestritoriu.

37 Şi vei face acoperemântului cinci stâlpi neputrezi; şi-i vei polii cu aur, şi căpătâiele lor de aur, şi vei vărsa lor cinci temeiuri de aramă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.