×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 25

Să porunceaşte aducerea pârgălor şi a darurilor la facerea cortului lui Dumnezeu, a sicriiului, a measii şi a sfeaşnicului, şi a tuturor care să ţin de dânsăle.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Zi fiilor lui Israil: «Strângeţi Mie pârgă de la toţia cărora le va părea în inima lor să dea de bunăvoie, şi veţi strânge de la ei pârga Mea.

3 Şi aceasta easte pârga carea veţi strânge de la dânşii: aur şi argint şi aramă.

4 Şi vânăt şi mohorât şi roşu îndoit şi mătasă răsucită şi păr de capră.

5 Şi piei de berbeace roşite şi piei vinete şi leamne neputrede şi pietri sardii.

6 Şi untdelemn la lumină, tămâie la untuldelemn al ungerii şi la tocmirea tămâiei.

7 Şi pietri de săpat la umărariub şi la haina cea până la călcâie.

8 Şi vei face Mie sfinţirec, şi Mă voiu arăta întră voi.

9 Şi vei face Mie după toate câte-ţi voiu arăta în munte, chipul cortului şi chipul tuturor vaselor lui, aşea vei face.

10 Şi vei face sicriiul mărturiei din leamne neputrede, de doi coţi şi jumătate de lung, şi de un cot şi jumătate de lat, şi de un cot şi jumătate de înalt.

11 Şi-l vei polei cu aur curat, dinlăuntru, şi din afară îl vei polei, şi vei face lui zimţi de aur suciţi împrejur.

12 Şi vei face lui patru verigi de aur şi le vei pune pre ceale patru cornuri ale lui, doao verigi pre o margine, şi alte doao pre a doao margine.

13 Şi vei face rude de leamne neputrede, şi le vei polei cu aur curat.

14 Şi vei băga rudele în verigile ceale din cornurile sicriiului, ca să se râdice sicriiul cu eale.

15 În verigile sicriiului vor fi rudele neclătite.

16 Şi vei pune înlăuntru în sicriiu mărturiile care voiu da ţie.

17 Şi vei face milostivitoriud de aur vărsat curat, de doi coţi şi jumătate de lung şi de un cot şi jumătate de lat.

18 Şi vei face doi heruvimi de aur vărsaţi, şi vei pune pre ei de amândoao laturile milostivitoriului.

19 Şi vor fi heruvimii unul de o lature şi altul de ceaealaltă lature a milostivitoriului.

20 Şi vei face pre aceşti doi heruvimi de pre amândoao marginile cu aripile întinse deasupra, umbrind cu aripile lor preste milostivitoriu, şi feaţele lor una cătră alta, cătră milostivitoriu vor fi feaţele heruvimilor, şi vei pune milostivitoriul preste sicriiu deasupra.

21 Şi în sicriiu vei pune mărturiile care voiu da ţie.

22 Şi Mă voiu cunoaştee ţie de acolo, şi voiu grăi ţie deasupra milostivitoriului dintră cei doi heruvimi, carii sânt preste sicriiul mărturiei, şi toate câte voiu porunci ţie cătră fiii lui Israil.

23 Şi vei face masă de lemn neputred, de doi coţi de lungă, şi de un cot de lată, şi de un cot şi jumătate de înaltă.

24 Şi o vei polii cu aur curat, şi vei face ei zimţi suciţi împrejur de aur, şi vei face ei cunună de un pumn primpregiur.

25 Şi vei face zimţ sucit împregiur de cunună.

26 Şi vei face patru verigi de aur, şi vei pune verigile pre patru părţi ale picioarelor ei supt cunună.

27 Şi vor fi verigile teci rudelor, ca să râdice cu eale masa.

28 Şi vei face rudele de leamne neputrede, şi le vei polii cu aur curat, şi să va râdica cu dânsele masa.

29 Şi vei face blidele ei, şi căţiile,f şi turnătorileg, şi păharăle întru care vei turna cu eale, de aur curat le vei face pre eale.

30 Şi vei pune pre masă pâinile punerii înainte, înaintea Mea pururea.

31 Şi vei face sfeaşnic de aur curat, vărsat să faci sfeaşnicul, fusul lui, şi fofeazeleh, şi scafele, şi bumbuleaţelei, şi florile dintr-însul vor fi.

32 Şease fofeaze să iasă din coaste, trei fofeaze ale sfeaşnicului dintr-o lature, şi trei fofeaze ale sfeaşnicului din laturea ceaealaltă.

33 Şi trei scafe făcute ca nucile, întru o fofează bumbuleţ şi floare; aşea şi la ceale şease fofeaze care ies din sfeaşnic.

34 Şi în sfeaşnic patru scafe făcute ca nucile, în fieştecarea fofează bumbuleaţe şi florile ei.

35 Bumbuleaţele supt ceale doao fofeaze dintr-însul, şi bumbuleaţele supt ceale patru fofeaze dintr-însul; aşea şi la ceale şase fofeaze, care ies din sfeaşnic, şi în sfeaşnic patru scafe făcute ca nucile.

36 Scafele şi fofeazele dintr-însul să fie vărsate tot dintr-un aur curat.

37 Şi vei face lui şeapte candile, şi vei pune feştile lui, şi va lumina dintru o faţă.

38 Şi mucările lui şi ceale dedesupt ale lui din aur curat le vei face.

39 Toate vasele aceastea un talant de aur curat.

40 Vezi să faci toate după chipul care s-au arătat ţie în munte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.