×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 24

Deacă au adus jertve Domnului şi au stropit norodul cu sângele legăturii, rămâind ceialalţi la poalele muntelui, sângur Moisi s-au suit în munte, unde au rămas cu Domnul patruzeci de zile.

1 Şi lui Moisi au zis: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron şi Nadav şi Aviud, şi şeaptezeci din bătrânii lui Israil, şi să vor închina de departe Domnului.

2 Şi să va apropiia Moisi sângur la Dumnezeu, iară ei nu să vor apropiia, şi norodul nu să va sui împreună cu ei”.

3 Şi au mers Moisi şi au spus norodului toate cuvintele lui Dumnezeu şi îndreptările, şi au răspuns tot norodul cu un glas, zicând: „Toate cuvintele care le-au grăit Domnul le vom face şi le vom asculta”.

4 Şi au scris Moisi toate cuvintele Domnului şi, mânecând Moisi de dimineaţă, au zidit jertvenic supt munte şi doaosprăzeace pietri pentru ceale doaosprăzeace neamuri ale lui Israil.

5 Şi au trimis pre tinerii fiilor lui Israil, şi au adus arderi de tot, şi au jertvit, jirtvă de mântuire Domnului Dumnezeu, viţei.

6 Şi, luând Moisi jumătate din sânge, l-au turnat în clondiriu, iară jumătate l-au turnat preste jertvenic.

7 Şi, luând Cartea Legii, au cetit la ure-chile norodului, şi norodul au zis: „Toate câte au grăit Domnul vom face şi vom asculta”.

8 Şi, luând Moisi sângele, au stropit preste norod şi au zis: „Iată sângele legăturei carea au făcut Domnul cu voi pentru toate cuvintele aceastea”.

9 Şi s-au suit Moisi şi Aaron şi Nadav şi Aviud, şi şeaptezeci din bătrânii lui Israil.

10 Şi au văzut locul unde au stătut Dumnezeul lui Israil, şi supt picioarele Lui ca un lucru de cărămidă de sapfir, şi ca chipul tăriei ceriului, când easte sănin.

11 Şi din cei aleşi a lui Israil nu s-au despărţit nici unul, şi s-au arătat în locul lui Dumnezeu, şi au mâncat şi au beut.

12 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Suie-te la Mine în munte şi stăi acolo, şi voiu da ţie table de piiatră, leagea şi poruncile care le-am scris ca să le dau lor leage”.

13 Şi, sculându-să Moisi şi Iisus, cel ce sta lângă el, s-au suit în muntele lui Dumnezeu.

14 Şi bătrânilor au zis: „Aşteptaţi întru linişte aici, până când ne vom întoarce la voi, şi, iată, Aaron şi Or cu voi, de să va întâmpla cuiva judecată, să meargă la ei”.

15 Şi s-au suit Moisi şi Iisus în munte, şi au acoperit norul muntele.

16 Şi s-au pogorât mărirea lui Dumnezeu pre muntele Sinaii, şi l-au acoperit pre el norul şease zile, şi au chemat Domnul pre Moisi în zioa a şeaptea din mijlocul norului.

17 Şi era chipul mărirei Domnului ca focul ce arde pre vârvul muntelui înaintea fiilor lui Israil.

18 Şi au întrat Moisi în mijlocul norului şi s-au suit în munte, şi au fost acolo în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.