×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 22

Pedeapsă pentru furtişeaguri şi paguba făcută, leagea marfii pusă, a năimirii şi a împreunării de sânge; pedeapsa fermecătorilor, a jervitorilor idolilor; pedeapsa celor ce asupresc văduvele şi pruncii cei săraci; leagea împrumutării, a cămătăriei şi a arvunei şi a ascultării, a zăciuirilor, a pârgălor şi a celor întâiu născuţi; pentru carnea cea muşcată de fieri.

1 De va fura cineva viţel sau oaie, şi o va junghiia sau o va vinde, cinci viţei să plătească pentru viţel şi patru oi pentru oaie.

2 Iară de va afla cineva pre fur săpând şi, bătându-l, va muri, nu să va omorî.

3 Iară de va face aceasta după ce va răsări soarele, vinovat easte, pentru moarte cu moarte va muri. Iară de nu va avea ce să întoarcă pentru furtişeag, el să se vânză.

4 Iară de să va prinde şi să va afla în mâna lui furtişeagul viu, de la asin până la oaie îndoite să le plătească.

5 Iară de va paşte neştine ţarină sau vie şi va slobozi dobitocul său să pască ţarina altuia, să plătească din ţarina sa după rodul ei; iară de va paşte toată ţarina, ceale mai bune din ţarina sa şi ceale mai bune din viia sa va plăti.

6 Iară de va ieşi foc şi va afla mărâciuni, şi va arde clăi sau spice sau ţarină, le va plăti cel ce au aprins focul.

7 Iară de va da neştine vecinului său argint sau unealte să le ţie şi să vor fura din casa omului, de să va afla furul, va plăti îndoit.

8 Iară de nu să va afla furul, va veni domnul casii înaintea lui Dumnezeua, şi va jura cu adevărat cum că el nu au făcut vicleşug întru toate unealtele vecinului său, asupra toată strâmbătatea grăită.

9 Şi pentru viţel, şi pentru asin, şi pentru oaie, şi pentru haină, şi pentru tot lucrul pierdut, de care să pâreaşte, de va jura, înaintea lui Dumnezeu va mearge judecata amânduror, şi cel ce să va prinde prin Dumnezeu va plăti îndoit vecinului săub.

10 Iară de va da cineva vecinului său asin sau viţel sau oaie sau orice dobitoc să-l păzască, şi să va strica sau va muri sau să va robi şi nimenea nu va şti,

11 Va jura înaintea lui Dumnezeuc cum că el nu au făcut vicleşug, ca să aibă parte ori în ce dobitoc al deaproapelui, şi aşea va priimid stăpânul lui, şi el nu va plăti.

12 Iară de să va fura de la el, îl va plăti stăpânului lui.

13 Iară de să va prinde de fiiară, îl va duce la uşe şi nu-l va plăti.

14 Iară de va ceare cineva ceva de aceastea de la vecin, şi să va strica sau va muri sau să va robi, şi stăpânul nu va fi cu dânsul, îl va plăti.

15 Iară de va fi stăpânul cu dânsul, nu-l va plăti, şi de va fi năimit, să va socoti lui în simbriia lui.

16 Iară de va înşela neştine pre fecioara cea nelogodită şi să va culca cu ea, cu zeastre să o înzestreaze pre ea şie muiare.

17 Iară de cumva ferind să va feri, şi nu va vrea tatăl ei să o dea pre ea lui muiare, va plăti el tatălui ei argint după cum easte zeastrea featei fecioare.

18 Pre fermecători să nu-i lăsaţi să trăiască.

19 Tot cel ce să culcă cu dobitoc, cu moarte să se omoară.

20 Cel ce jertveaşte dumnezeilor, cu moarte să piiară, fără numai Domnului.

21 Şi pre cel nemearnic să nu-l năcăjiţi, nici să-l asupriţi, pentru că şi voi aţi fost nemearnici în pământul Eghiptului.

22 La nici o văduvă şi la nici un sărac să nu-i faceţi rău.

23 Iară de vei asupri pre ei cu rău, şi strigând ei să vor plânge cătră Mine, cu auzul voiu auzi glasul lor.

24 Şi Mă voiu aprinde cu mânie şi voiu omorî pre voi cu sabiia, şi vor fi muierile voastre văduve şi fiii voştri săraci de părinţi.

25 Iară de vei da împrumut argint fratelui celui sărac carele easte lângă tine, să nu-l sileşti, să nu-i pui camătă asupră-i.

26 Iară de vei lua zălog haina vecinului, mai înainte de apusul soarelui să o dai îndărăpt lui.

27 Că aceasta easte acoperemântul lui, numai această haină are el, cu carea îşi acopere ruşinea sa. În ce va dormi? De va striga cătră Mine, voiu auzi pre el, că milostiv sânt.

28 Pre dumnezeie să nu-i vorbeşti de rău, şi pre mai-marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău.

29 Pârga arieif şi a teasculuig să nu întârzii a le da. Ceale întâiu născute ale fiilor tăi vei da Mie.

30 Aşea vei face cu viţălul tău, şi cu oaia ta, şi cu înjugătoriul tău, şeapte zile vor fi supt mumă-sa, iară în zioa a opta îl vei da Mie.

31 Şi bărbaţi sfinţi veţi fi Mie, şi carnea cea rumptă de fiiară să nu o mâncaţi, ci cânelui o veţi arunca pre ea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.