×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 21

Legi de judecată pentru slugile ceale cumpărate şi slujnice, furtuşaguri, omorâre de oameni, omorâre de părinţi, blăstămări de părinţi, sfezi, asămănata pedeapsă şi pentru boul împungătoriu.

1 Şi aceastea-s îndreptările care le vei pune înaintea lor.

2 De vei cumpăra rob evreu, şease ani să slujească ţie, iară în al şeaptelea an îl vei slobozi pre el în dar.

3 Iară de va veni el singur, singur va ieşi, iară de va întra şi muiarea împreună cu dânsul, va ieşi şi muiarea lui.

4 Iară de va da lui muiare stăpânul şi va naşte lui muiarea feciori şi feate, şi muiarea şi pruncii vor fi a stăpânului său, numai el singur va ieşi.

5 Iară de va răspunde robul, zicând: «Iubesc pre domnul mieu şi muiarea mea şi pruncii miei, nu mă voiu duce slobod»,

6 Să-l aducă pre el domnul lui la judecata lui Dumnezeu, şi atunci să-l aducă pre el la uşe şi să-i găure domnul lui ureachiia cu sula, şi îi va sluji lui în veaci.

7 Iară de-şi va vinde cineva fata roabă de casă, nu va ieşi, cum ies slujnicilea.

8 Iară de nu va plăcea domnului său şi nu o au tomnit pre ea, o va slobozi pre ea, iară la neam străin nu easte slobod să o vânză, pentru că o au smerit pre ea.

9 Iară de o va tomni pre ea feciorului său, după dreptatea featelor va face ei.

10 Iară de va lua lui pre alta, de hrană, şi de ceale ce să cuvin ei, şi pentru haine, şi pentru petreacerea ei, să nu o păgubească.

11 Iară de nu va face ei aceaste trei, va ieşi în dar făr’ de argint.

12 Iară de va lovi cineva pre altul şi va muri, cu moarte să se omoară.

13 Iară de nu va fi din voie, ci Dumnezeu l-au dat în mâinile lui, da-voiu ţie loc în care să fugă ucigaşul.

14 Iară de să va apuca neştine să omoară pre vecinul său cu vicleşug şi va fugi la jertvenic, de la jertvenicul Mieu să-l iai să-l omori.

15 Cel ce bate pre tată-său sau pre mumă-sa, cu moarte să se omoară.

16 Cel ce va grăi de rău pre tatăl său sau pre mumă-sa, cu moarte să se omoară.

17 Carele va fura pre cineva din fiii lui Israil, şi cu de-a sila îl va vinde, şi să va afla întru aceasta, cu moarte să se omoară.

18 Iară de să vor certa doi oameni şi va lovi unul pre altul cu piiatră, au cu pumnul, şi nu va muri, şi va zăcea în pat,

19 De să va scula omul şi va umbla afară cu toiag, nu va fi vinovat cel ce au lovit, fără numai vreamea cât au zăcut şi leacurile va plăti.

20 Iară de va lovi neştine pre robul său, sau pre roaba sa cu toiag, şi va muri de mâinile lui, cu judecată să va judeca.

21 Iară de va trăi o zi sau doao, nu să va judeca, pentru că argintul al lui easte.

22 Iară de să vor sfădi doi bărbaţi şi vor lovi pre muiarea groasă, şi va ieşi pruncul ei neînchipuit, cu gloabă să se globească, cât va pofti bărbatul muierii, şi judecătorii vor judeca vreadnic.

23 Iară de va fi pruncul închipuit, va da suflet pentru suflet.

24 Ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.

25 Arsură pentru arsură, rană pentru rană, umflătură pentru umflătură.

26 Iară de va lovi neştine ochiul robului său sau ochiul roabei sale, şi-l va orbi, va slobozi pre ei pentru ochiul lor.

27 Iară de va zdrobi dintele robului său sau dintele roabei sale, va slobozi pre ei pentru dintele lor.

28 Iară de va împunge taurul bărbat sau muiare şi va muri, cu pietri să va ucide taurul, şi nu să vor mânca cărnurile lui, iară domnul taurului nevinovat va fi.

29 Iară de va fi fost vreaun taur împungătoriu mai înainte de ieri, de alaltaieri, şi vor mărturisi stăpânului lui, şi nu-l va închide pre dânsul, şi va omorî bărbat sau muiare, taurul cu pietri să se omoară, şi stăpânul lui încă să moară.

30 Iară de să va pune lui preţ să se răscumpere, va da răscumpărare pentru sufletul său cât vor ceare de la el.

31 Iară de va împunge fecior sau fată, după dreptatea aceasta vor face lui.

32 Iară de va împunge taurul rob sau roabă, treizeci de drahme de argint va da stăpânului lor, şi taurul cu pietri să se omoară.

33 De va deşchide cineva groapă sau va săpa groapă în piiatră şi nu o va acoperi, şi va cădea înlăuntru acolo viţel au asin,

34 Stăpânul groapei va plăti, argint va da stăpânului lor, iară stârvul a lui va fi.

35 Iară de va împunge taurul cuiva pre taurul vecinului şi va muri, vor vinde taurul cel viu şi vor împărţi argintul lui, şi taurul cel mort îl vor împărţi.

36 Iară de va fi ştiut că easte taurul împungătoriu mai dinainte de ieri, de alaltaieri, şi vor fi mărturisit stăpânului lui, şi nu-l va ţinea închis, va plăti taur pentru taur, iară stârvul va fi a lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.