×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 2

Moisi, în apă fiind aruncat şi de acolo scoţindu-să, de mumă-sa să hrăneaşte din porunca featei lui Faraon, carea pre dânsul l-au luat şieşi fecior. Pentru uciderea eghipteanului fuge în Madiam de frica împăratului, unde, luând muiare pre fata preotului, naşte doi feciori.

1 Şi era oarecarele din neamul lui Levi, carele şi-au luat muiare din featele lui Levi.

2 Şi aceaea au luat în pântece şi au născut fecior, şi, văzindu-l frumos, l-au ascuns trei luni.

3 Iară fiindcă nu putea să-l mai ascunză, i-au luat mumă-sa un sicriiaş de papură şi l-au uns cu smoală cleioasă şi au pus pruncul într-însul şi l-au pus în marginea gârlii.

4 Şi să uita soru-sa de departe să vază ce să va întâmpla lui.

5 Şi s-au pogorât fata lui Faraon să se. scalde la râu, şi slujnicile ei umbla pre lângă râu, şi, văzând un sicriiaş în gârlă, au trimis o slujnică de l-au luat.

6 Şi, deşchizindu-l, au văzut pruncul plângând în sicriiaş şi, făcându-i-să milă de dânsul featei lui Faraon, au zis: „Din pruncii jidovilor easte acesta”.

7 Şi au zis sora lui cătră fata lui Faraon: „Voia-ţi easte să chem ţie muiare daică de la jidovi şi să hrănească pruncul?”

8 Şi au zis ei fata lui Faraon: „Du-te!” Şi, ducându-să fata, au chemat pre mama pruncului.

9 Şi au zis cătră ea fata lui Faraon: „Pă-zeaşte mie pruncul acesta şi mi-l hrăneaşte, şi eu voiu plăti ţie”. Şi au luat muiarea pruncul şi l-au hrănit.

10 Şi, după ce au crescut pruncul, l-au adus pre dânsul la fata lui Faraon, şi au fost ei în loc de fecior şi au numit numele lui Moisi, zicând că: „Din apă l-am luat pre dânsul”.

11 Şi au fost după multe zile, făcându-să Moisi mare, ieşit-au la fraţii săi, fiii lui Israil, şi, cunoscând necazul lor, văzut-au pre un om eghiptean bătând pre un jidov oarecarele din fraţii lui, feciorii lui Israil.

12 Şi,căutând încoace şi încolo şi nevăzind pre nimenea, au ucis pre eghiptean şi l-au ascuns în năsip.

13 Şi, ieşind a doua zi, au văzut doi oameni jidovi certându-să, şi au zis celui ce făcea strâmbătate: „Pentru ce baţi tu pre vecinul tău?”

14 Iară el au zis: „Cine te-au pus domn şi judecătoriu preste noi? Au, doară, vei să mă ucizi tu, precum ai ucis ieri pre eghiptean?” Şi, temându-să Moisi, au zis: „Oare cum s-au vădita lucrul acesta?”

15 Şi au auzit Faraon lucrul acesta, şi căuta să uciză pre Moisi. Şi au fugit Moisi de la faţa lui Faraon şi s-au sălăşluit în pământul lui Madiam, şi, după ce au venit în pământul lui Madiam, au şezut lângă un puţ.

16 Iară preotul din Madiam avea şeapte feate, care păştea oile tătâne-său, Iotor, şi, venind, au scos apă până ce au umplut albiile, ca să adeape oile tătâne-său, Iotor.

17 Şi, venind păstorii, le-au gonit pre eale, iară sculându-să Moisi le-au apărat, şi, scoţind apă, au adăpat oile lor.

18 Şi au venit eale la Raguil, tatăl său, iară el le-au zis lor: „Ce easte, că aţi venit astăzi curând?”

19 Iară eale au zis: „Un om eghiptean ne-au apărat pre noi de păstori şi ne-au scos apă şi au adăpat oile noastre”.

20 Iară el au zis featelor sale: „Şi unde easte acela? Pentru ce aţi lăsat pre om aşea? Chemaţi-l pre el să mănânce pâine!”

21 Şi s-au aşezat Moisi la omul acela, şi au dat pre Sepfora, fata sa, lui Moisi muiare.

22 Şi, luând în pântece muiarea, au născut fiiu, şi au numit Moisi numele lui Ghersam, zicând că: „Nemearnic sânt eu în pământ străin”.

23 Şi iarăşi purcezind grea, au născut alt fiiu, şi i-au pus numele lui Eliezer, zicând că: „Dumnezeul tătâne-mieu ajutoriu easte mie şi m-au scos din mâna lui Faraon”.

24 Şi după acealea zile multe, au murit împăratul Eghiptului şi au suspinat fiii lui Israil pentru lucruri, şi au strigat şi s-au auzit strigarea lor la Dumnezeu de la lucruri.

25 Şi au auzit Dumnezeu suspinurile lor, şi Şi-au adus aminte de legătura Sa, carea au făcut cu Avraam şi cu Isaac şi cu Iacov. Şi au căutat Dumnezeu spre fiii lui Israil, şi s-au cunoscut lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.