×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 18

Iotor, socru lui Moisi, aduce la el muiarea şi pruncii; şi, auzind lucrurile lui Dumnezeu, după ce au jertvit Domnului, au dat lui Moisi sfat bun despre rânduirea judecătorilor.

1 Şi au auzit Iotor, preotul din Madiam, socrul lui Moisi, toate câte au făcut Domnul lui Israil. Norodului Său, că au scos Domnul pre Israil din Eghopt.

2 Şi au luat Iotor, socrul lui Moisi, pre Sepfora, muiarea lui Moisi, că o au fost lăsat pre ea,

3 Şi pre cei doi feciori a ei, numele celui dintâiu Ghersam, zicând: „Nemearnic am fost în pământ străin”.

4 Şi numele celui de al doilea: Eliezer, zicând că: „Dumnezeul tătâne-mieu mi-au ajutat şi m-au scos din mâna lui Faraon”.

5 Şi au venit Iotor, socrul lui Moisi, şi feciorii şi muiarea la Moisi în pustie, unde tăbărâsă la muntele lui Dumnezeu.

6 Şi spusără lui Moisi, zicând: „Iată, Iotor, socrul tău, vine la tine, şi amândoi feciorii tăi cu dânsul”.

7 Şi au ieşit Moisi întru întâmpinarea socru-său, şi s-au închinat lui şi l-au sărutat, şi s-au sărutat unii cu alţii, şi i-au băgat pre dânşii în cort.

8 Şi au povestit Moisi socru-său toate câte au făcut Domnul lui Faraon şi eghipteanilor pentru Israil şi tot necazul ce li s-au făcut lor pre cale şi cum i-au scos pre ei Domnul din mâna lui Faraon şi din mâna eghipteanilor.

9 Şi s-au minunat Iotor de toate bunătăţile care le-au făcut lor Domnul, că i-au scos pre ei din mâna eghipteanilor şi din mâna lui Faraon.

10 Şi au zis Iotor: „Bine e cuvântat Domnul, că i-au scos pre ei din mâna eghipteanilor şi din mâna lui Faraon.

11 Acum am cunoscut că mare e Domnul preste toţi dumnezeii, pentru că i-au smerit pre ei”.

12 Şi au adus Iotor, socrul lui Moisi, arderi de tot şi jertve lui Dumnezeu, şi au venit Aaron şi toţi bătrânii lui Israil ca să mănânce pâine cu socrul lui Moisi înaintea lui Dumnezeu.

13 Şi au fost a doao zi, au şezut Moisi să judece norodul, şi au stătut tot norodul înaintea lui Moisi de dimineaţa până seara.

14 Şi, văzind Iotor toate câte face norodu-lui, au zis: „Ce easte aceasta ce faci tu norodului? Pentru ce şezi tu sângur? Şi tot norodul stă înaintea ta de dimineaţa până seara?”

15 Şi au zis Moisi cătră socrul său că: „Au venit la mine norodul ca să cearce judecată de la Dumnezeu.

16 Căci, când să face întră ei price şi vin la mine, cert pre fieştecarele şi învăţ pre ei poruncile lui Dumnezeuşi leagea Lui”.

17 Şi au zis socrul lui Moisi cătră dânsul: „Nu faci bine lucrul acesta.

18 Cu stricare te vei strica, şi tu şi tot norodul acesta carele easte cu tine, greu easte ţie lucrul acesta, nu-l vei putea face tu sângur.

19 Acum, dară, ascultă-mă şi-ţi dau sfat, şi va fi Dumnezeu cu tine, fii tu norodului întru ceale ce sânt cătră Dumnezeu şi poartă cuvintele lor cătră Dumnezeu.

20 Şi le mărturiseaşte lor poruncile lui Dumnezeu şi leagea Lui, şi le arată lor căile pre care să umble şi faptele care să facă.

21 Şi tu aleage ţie din tot norodul bărbaţi putearnici, temători de Dumnezeu, bărbaţi drepţi, carii urăsc trufiia, şi îi pune preste dânşii mai mari preste mie, şi mai mari preste sută, şi mai mari preste cincizeci, şi mai mari preste zeace.

22 Şi să judece norodul în tot ceasul, iară lucrul cel mare să-l aducă la tine, iară judecăţile ceale mici să le judece ei, şi te vor uşura şi-ţi vor ajuta.

23 De vei face cuvântul acesta, te va întări Dumnezeu şi vei putea sta, şi tot norodul acesta să va întoarce cu pace la locul său”.

24 Şi au scultat Moisi cuvântul socrului său, şi au făcut toate câte i-au zis lui.

25 Şi au ales Moisi bărbaţi putearnici din tot Israilul, şi i-au pus pre ei preste dânşii mai mari preste mie, şi mai mari preste sută, şi mai mari preste cincizeci,a şi mai mari preste zeace.

26 Şi judeca norodul în tot ceasul, iară lucrul cel mare aducea la Moisi, iară tot lucrul cel uşor îl judeca ei.

27 Şi au slobozit Moisi pre socrul său şi s-au dus în pământul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.