×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 17

Cârtind iarăşi fiii lui Israil în Rafidin pentru apă, dă Domnul apă din piiatră şi, rugându-să Moisi în munte cu mânile râdicate, biruiesc pre amaliteani.

1 Şi s-au râdicat toată adunarea fiilor lui Israil din pustiia Sin cu taberile sale după cuvântul Domnului, şi au tăbărât în Rafidin, şi norodul nu avea apă să bea.

2 Şi blăstăma norodul asupra lui Moisi, zicând: „Dă-ne apă să bem!” Şi au zis lor Moisi: „Ce blăstămaţi asupra mea, ş ice ispitiţi pre Domnul?”

3 Şi au însătoşeat acolo norodul de apă, şi cârtea norodul asupra lui Moisi, zicând: „Pentru ce aceasta? Ne-ai scos din Eghipt să ne omori pre noi şi pruncii noştri şi dobitoacele noastre cu seatea?”

4 Şi au strigat Moisi cătră Dumnezeu, zicând: „Ce voiu face norodului acestuia? Încă puţin, şi mă vor ucide cu pietri”.

5 Şi au zis Domnul cătră Moisi: Mergi înaintea norodului acestuia şi ia cu tine din bătrânii norodului, şi toiagul cu care ai lovit râul ia-l în mâna ta şi mergi.

6 Iată, Eu voiu sta acolo mai înainte de ce vei mearge tu la piiatră în Horiv, şi vei lovi piiatra, şi va ieşi dintr-însa apă, şi va bea norodul”. Şi au făcut Moisi aşea înaintea fiilor lui Israil.

7 Şi au numit numele locului aceluia Ispită şi Blăstăm, pentru blăstămul fiilor lui Israil şi pentru că au ispitit pre Domnul, zicând: „De easte Domnul întru noi, au ba?”

8 Şi au venit Amalic şi bătea pre Israil în Rafidin.

9 Şi au zis Moisi lui Iisus: „Aleage ţie bărbaţi tari şi, ieşind, stăi împrotiva lui Amalic mâne, şi, iată, eu voiu sta pre vârful muntelui, şi toiagul lui Dumnezeu în mâna mea”.

10 Şi au făcut Iisus după cum i-au zis Moisi lui, şi au stătut împrotiva lui Amalic, iară Moisi şi Aaron şi Or s-au suit pre vârful muntelui.

11 Şi au fost, când râdica Moisi mânile sale, biruia Israil, iară când slobozea mânile, biruia Amalic.

12 Şi mâinile lui Moisi s-au îngreoiat, şi, luând piiatră, au pus supt el, şi şedea pre ea, şi Aaron şi Or răzăma mâinile lui, unul de o parte, altul de altă parte, şi au fost mânile lui Moisi răzămate până la apusul soarelui.

13 Şi au sfărâmat Iisus pre Amalic şi pre tot norodul lui cu ucidere de sabie.

14 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Scrie aceasta spre pomenire în carte şi spune lui Iisus că cu stângere voiu stânge pomenirea lui Amalic de supt ceriu”.

15 Şi au zidit Moisi jertvenic Domnului şi au chemat numele lui: „Domnul, scăparea mea”.

16 Că cu mână ascunsă să războiaşte Domnul asupra lui Amalic din neamuri în neamuri.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.