×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 14

Gonind Faraon pre Israil şi în mare, fiind uscată, întrând după ei Faraon, cu toţi călăraşii şi carăle să îneacă.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2 „Grăiaşte fiilor lui Israil ca să se întoarcă şi să tăbărască în preajma şesului întră Magdal şi întră mare, din preajma Veelsepfonului, înaintea lui să tăbărâţi lângă mare.

3 Şi va zice Faraon norodului său: «Fiii lui Israil, aceştia rătăcesc pre pământ, că i-au închis pre ei pustiia».

4 Şi Eu voiu învârtoşea inima lui Faraon, şi îi va goni dinapoi, şi Mă voiu mări întru Faraon şi întru toată oastea lui, şi vor cunoaşte toţi eghipteanii că Eu sânt Domnul”. Şi au făcut aşea.

5 Şi s-au făcut ştire împăratului eghipteanilor că au fugit norodul, şi s-au schimbat inima lui Faraon şi a slujitorilor lui asupra norodului, şi au zis: „Ce am făcut de am lăsat pre fiii lui Israil să nu slujească noao?”

6 Deci au înhămat Faraon carăle sale şi au luat pre tot norodul său cu sine.

7 Şi au luat şeasă sute de cară alease, şi toată călărimea eghipteanilor, şi căpetenii preste toţi.

8 Şi au învârtoşeat Domnul inima lui Faraon, împăratul Eghiptului, şi a slujitorilor lui, şi au gonit dinapoia fiilor lui Israil. Iară fiii lui Israil ieşea cu mână înaltă.

9 Şi i-au gonit eghipteanii dinapoi şi i-au aflat tăbărâţi lângă mare, şi toată călărimea şi carăle lui Faraon şi călăraşii şi oastea lui era în preajma şesului înaintea Veelsepfonului.

10 Şi Faraon să apropiia şi, căutând fiii lui Israil cu ochii, au văzut, şi, iată, eghipteanii tăbărăsc dinapoia lor, şi s-au temut foarte şi au strigat fiii lui Israil cătră Domnul.

11 Şi au zis cătră Moisi: „Au, doară, nu era mormânturi în pământul Eghiptului, ne-ai scos pre noi să ne omori în pustiia aceasta, pentru ce ne-ai scos pre noi din Eghipt?

12 Au nu era acesta cuvântul care l-am grăit cătră tine în Eghipt, zicând: «Lase-ne pre noi să slujim eghipteanilor?» Că mai bine era noao să slujim eghipteanilor, decât să murim în pustiia aceasta”.

13 Şi au zis Moisi cătră norod: „Îndrăzniţi, staţi, şi veţi vedea mântuirea de la Domnul, carea o va face noao astăzi, că, în ce chip aţi văzut astăzi pre eghipteani, mai mult nu-i veţi mai vedea pre ei în veaci.

14 Domnul va bate războiu pentru voi, şi voi veţi fi în linişte”.

15 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Ce strigi cătră Mine? Zi fiilor lui Israil să purceaze.

16 Şi tu ia toiagul tău şi tinde mâna ta spre mare şi o desparţi pre ea, şi să treacă fiii lui Israil prin mijlocul mării pre uscat.

17 Şi, iată, Eu voiu învârtoşea inima lui Faraon şi a slugilor lui şi a tuturor eghipteanilor, şi vor întra după dânşii, şi Mă voiu mări întru Faraon şi întru toată oastea lui, şi în carăle şi în caii lui.

18 Şi vor cunoaşte toţi eghipteanii că Eu sânt Domnul, Cel ce M-am mărit întru Faraon, şi în carăle şi în caii lui”.

19 Şi s-au râdicat îngerul lui Dumenzeu carele mergea înaintea taberii fiilor lui Israil, şi au mers dinapoia lor, şi s-au râdicat şi stâlpul cel de nor dinaintea lor şi au stătut dindărăptul lor.

20 Şi au întrat întră tabăra eghipteanilor şi întră tabăra fiilor lui Israil, şi au stătut, şi s-au făcut întunearec şi negură, şi au venit şi au trecut noaptea, şi nu s-au amestecat unii cu alţii toată noaptea.

21 Şi au întins Moisi mâna spre mare şi au gonit Domnul marea toată noaptea cu vânt reapede de la austru, şi au uscat marea şi s-au despărţit apa.

22 Şi au întrat fiii lui Israil în mijlocul mării pre uscat, şi le era lor apa păreate de-a dreapta şi păreate de-a stânga.

23 Şi i-au gonit eghipteanii şi au întrat după dânşii, şi toţi caii lui Faraon şi carăle şi călăraşii în mijlocul mării.

24 Iară când au fost în strajea dimineţii, au căutat Domnul asupra taberii eghipteanilor în stâlp de foc şi de nor, şi au turburat tabăra eghipteanilor.

25 Şi au împiedecat osiile carălor lor, şi îi ducea pre ei cu anevoie, şi au zis eghipteanii: „Să fugim de la faţa lui Israil, că Domnul bate războiu pentru ei asupra eghipteanilor”.

26 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Întinde mâna ta spre mare, şi să se aşeaze apa la locul ei şi să acopere pre eghipteani şi carăle şi călăreţii lor”.

27 Şi au întins Moisi mâna spre mare, şi s-au aşezat apa de cătră zio la locul ei, iară eghipteanii fugea pre supt apă, şi au înecat Domnul pre eghipteani în mijlocul mării.

28 Şi, întorcându-să apa, au acoperit carăle şi călăraşii, şi toată putearea lui Faraon, carii întrasă în mare, şi nu au rămas nici unul dintr-înşii.

29 Iară fiii lui Israil au trecut pre uscat prin mijlocul mării, şi le era lor apa păreate de-a dreapta şi păreate de-a stânga.

30 Şi au mântuit Domnul pre Israil în zioa aceaea din mâna eghipteanilor, şi au văzut fiii lui Israil pre eghipteani morţi pre lângă ţermurile mării.

31 Şi au văzut Israil mâna cea mare, carea au făcut eghipteanilor Domnul, şi s-au temut norodul de Domnul, şi au crezut lui Dumnezeu şi lui Moisi, slugii Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.