×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 13

Porunceaşte Dumnezeu ca slobozirea din Eghipt, cu jertvirea paştilor şi a acelor întâiu născuţi, să o pomenească; ieşind Israil de acolo şi călătorind prin pustie, aduce cu sine oasele lui Iosif şi să povăţuiaşte cu stâlp de foc şi de nuor.

1 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

2Sfinţeaşte Mie pre tot cel întâiu născut, carele întâiu deşchide pântecele întru fiii lui Israil, de la om până la dobitoc, că al Mieu easte”.

3 Şi au zis Moisi cătră norod: „Ţineţi aminte zioa aceasta, întru carea aţi ieşit din pământul Eghiptului, din casa robiei, că cu mână tare v-au scos pre voi Domnul de acolo, şi să nu mâncaţi dospit.

4 Că astăzi ieşiţi voi în luna dintâiu.

5 Şi va fi după ce te va duce Domnul Dumnezeul tău în pământul hananeilor şi a heteilor şi a amoreilor şi a eveilor şi a ievuseilor şi a ghergheseilor şi a ferezeilor, precum s-au jurat părinţilor tăi, să dea ţie pământul care curge lapte şi miiare, vei face slujba aceasta în luna aceasta.

6 Şeapte zile veţi mânca azime, iară a şeaptea zia sărbătoare Domnului.

7 Azime veţi mânca şeapte zile, nu să va vedea la tine dospit, nici vei avea dospit în toate hotarăle tale.

8 Şi vei spune fiiului tău în zioa aceaea, zicând: «Pentru că aceasta au făcut Domnul Dumnezeul mieu, când am ieşit din Eghipt».

9 Şi va fi semn ţie în mâna ta şi aducere-aminte înaintea ochilor tăi, pentru ca să fie leagea Domnului în gura ta, că cu mână tare te-au scos Domnul Dumnezeu din Eghipt.

10 Şi să păziţi leagea aceasta în vremile ceale rânduite din zile în zile.

11 Şi va fi după ce te va duce Domnul Dumnezeul tău în pământul hananeilor, precum s-au jurat părinţilor tăi, şi-l va da pre el ţie.

12 Vei osebi pre tot născutul întâiu, care deşchide pântecele, parte bărbătească Domnului. Tot ce deşchide pântecele din turmeb, ori în dobitoacele tale, câte vor fi ţie parte bărbătească, le vei sfinţi Domnului.

13 Tot ce deşchide pântecele asinului să-l schimbi pre oaie, iară de nu-l vei schimba, îl vei răscumpăra; pre tot cel întâiu născut al omului din fiii tăi vei răscumpăra.

14 Iară de te va întreba feciorul tău după aceasta, zicând: «Ce easte aceasta?» Vei zice lui că: «Cu mână tare ne-au scos pre noi Domnul din pământul Eghiptului, din casa robiei.

15 Căci când au învârtoşeat pre Faraon şi nu vrea să ne sloboază pre noi, au ucis pre tot cel întâiu născut în pământul Eghiptului, de la cei întâiu născuţi a oamenilor până la cei întâiu născuţi a dobitoacelor, pentru aceaea eu jertvesc Domnului toată partea bărbătească, ce deşchide pântecele, şi pre tot cel întâiu născut a fiilor miei voiu răscumpăra.

16 Şi va fi semn în mâna ta nemişcat înaintea ochilor tăi, că cu mână tare te-au scos pre tine Domnul din Eghipt»”.

17 Iară după ce au slobozit Faraon pre norod, nu i-au povăţuit pre ei Dumnezeu pre calea pământului Filistiim, că aproape era, pentru că au zis Dumnezeu ca: „Nu cumva să pară rău norodului văzind războiu şi să se întoarcă în Eghipt”.

18 Şi au abătut Dumnezeu pre norod de la calea cea de cătră pustie, cătră Marea Roşie. Iară fiii lui Israil a cincea neam au ieşit din pământul Eghiptului.

19 Şi au luat Moisi oasele lui Iosif cu sine, că cu jurământ au jurat Iosif pre fiii lui Israil, zicând: „Cu cercetare va cerceta pre voi Domnul, ci să luaţi împreună cu voi oasele meale de aici”.

20 Şi, purcezind fiii lui Israil din Sochot, au tăbărât în Otom, lângă pustie.

21 Şi Dumnezeu îi povăţuia pre ei zioa cu stâlp de nor, arătându-le lor calea, iară noaptea cu stâlp de foc.

22 Şi n-au lipsit stâlpul de nor zioa şi stâlpul de foc noaptea înaintea tot norodului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.