×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 11

Să vesteaşte moartea celor întâiu născuţi; şi să porunceaşte împrumutarea vaselor celor de aur şi de argint de la eghipteani.

1 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Încă o rană voiu aduce eu preste Faraon şi preste Eghipt. Şi după aceaea va slobozi pre voi de aici, şi, când va slobozi pre voi, vă va sili să ieşiţi.

2 Grăiaşte, dară, pre ascuns în urechile norodului, şi să ceară fieştecarele de la vecinul şi fămeaia de la vecină-sa vase de argint şi de aur şi haine”.

3 Şi au dat Domnul har norodului Său înaintea eghipteanilor, şi i-au împrumutat pre ei, şi omul Moisi mare s-au făcut foarte înaintea eghipteanilor şi înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui şi înaintea a tot norodului.

4 Şi au zis Moisi: „Aceastea zice Domnul: «Pre la miiazănoapte Eu voiu întra în Eghipt.

5 Şi va muri tot cel întâiu născut în pământul Eghiptului, de la cel întâiu născut a lui Faraon, carele şeade pre scaonul cel împărătesc, până la cel întâiu născut al slujnicii ceii de la moară, şi până la cel întâiu născut a tot dobitocul.

6 Şi va fi strigare mare în tot pământul Eghiptului, ca carea nu au mai fost şi ca carea nu va mai fi.

7 Iară la toţi fiii lui Israil nu va schilălăi câne cu limba sa, de la om până la dobitoc, ca să vezi că cu minune Să va mări Domnul întră eghipteani şi întră Israil».

8 Şi vor striga toate slugile tale cătră mine, şi să vor închina mie, zicând: «Ieşi tu şi tot norodul tău, pre carele tu-l povăţuieşti». Şi după aceastea voiu ieşi”. Şi au ieşit Moisi de la Faraon cu mânie.

9 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Nu va asculta pre voi Faraon, ca înmulţind să înmulţesc seamnele Meale şi minunile Meale în pământul Eghiptului”.

10 Iară Moisi şi Aaron au făcut toate seamnele şi minunile aceastea în pământul Eghiptului înaintea lui Faraon, iară Domnul au învârtoşeat inima lui Faraon şi nu au vrut să sloboa-ză pre fiii lui Israil din pământul Eghiptului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.