×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 1

Numele fiilor lui Israil, carii au întrat în Eghipt, a cărora înmulţire Faraon cel nou în zădar să sârguiaşte a o împedeca cu adaogerea greutăţilor, cu uciderea pruncilor şi înecarea; despre mila moaşelor, a aceloraşi răsplătire.

1 Aceastea sânt numele fiilor lui Israil, carii au întrat în Eghipt împreună cu Iacov, tatăl lor, fieşte care cu toată casa sa au întrat:

2 Ruvin, Simeon, Levi, Iuda.

3 Isahar, Zavulon, Veniamin.

4 Dan şi Neftalim, Gad şi Asir, iară Iosif era în Eghipt.

5 Şi era toate sufletele ce ieşisă din Iacov şeaptezeci şi cinci.

6 Şi s-au sfârşit Iosif şi toţi fraţii lui şi tot neamul acela.

7 Iară fiii lui Israil au crescut şi s-au înmulţit şi s-au făcut proşti şi s-au întărit foarte, foarte, şi i-au înmulţit pământul pre ei.

8 Şi s-au sculat alt împărat preste Eghipt, carele nu ştiia pre Iosif.

9 Şi au zis neamului său: „Iată, neamul fiilor lui Israil să înmulţeaşte foarte şi să întăreaşte mai mult decât noi.

10 Veniţi, dară, cu vicleşug să-i împilăm pre dânşii, ca nu cumva să se înmulţească, şi când să va întâmpla noao războiu, să se însoţască şi ei cu vrăjmaşii noştri şi, bătându-ne pre noi, să iasă din pământ”.

11 Şi le-au pus lor ispravnici de lucruri, ca să-i necăjească pre ei cu lucruri, şi au zidit cetăţi tari lui Faraon, Pitonul şi Ramesul şi Onul, carea easte Iliupolis.

12 Şi cu cât mai mult îi smerea pre ei, cu atâta mai mult să înmulţea şi să întărea foarte, foarte, şi să scârbea eghipteanii de fiii lui Israil.

13 Şi asuprea eghipteanii pre fiii lui Israil cu silă.

14 Şi le chinuia viiaţa lor cu lucruri greale, cu lutul şi cu cărămidăriia şi cu toate lucrurile ceale din câmpuri, cu toate lucrurile cu care ca pre robi cu silă îi asuprea pre ei.

15 Şi au zis împăratul eghipteanilor cătră moaşele jidoveşti: dintră care uniia era numele Sepfora, şi numele ceialalte Fua.

16 Şi le-au zis lor: „Când moşiţi la jidovoaice şi sânt la naştere, de va fi bărbat, să-l omorâţi, iară de va fi fămeaie, să o ţineţi”.

17 Iară moaşele s-au temut de Dumnezeu şi nu au făcut precum le-au poruncit lor împăratul Eghiptului, ci lăsa vie partea cea bărbătească.

18 Şi au chemat împăratul Eghiptului pre moaşe şi le-au zis lor: „Căci aţi făcut lucrul acesta şi aţi lăsat vie partea bărbătească?”

19 Iară moaşele au zis lui Faraon: „Nu sânt ca muierile Eghiptului jidovoaicele, că nasc mai înainte de ce întră moaşele la dânsele”. Şi năştea.

20 Şi bine au făcut Dumnezeu moaşelor, şi s-au înmulţit norodul şi s-au întărit foarte.

21 Fiindcă s-au temut moaşele de Dumnezeu şi şi-au făcut şie căsi.

22 Şi au poruncit Faraon la tot norodul său, zicând: „Toată partea bărbătească ce să va naşte jidovilor în râu să o aruncaţi, şi toată partea fămeiască să o lăsaţi vie”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.