×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 98

Pre Hristos ca pre Domnul Îl laudă, şi pre Acesta a-L ruga, şi urmele Lui a le cinsti îndeamnă cu pilda lui Moisi, a lui Aaron şi a lui Samuil.

Psalmul lui David

1 Domnul au împărăţit, să se mânie noroadele; Cela ce şade pre heruvimi, clătească-să pământul!

2 Domnul în Sion easte mare şi înalt easte preste toate noroadele.

3 Mărturisească-se numelui Tău celui mare, că înfricoşat şi sfânt easte; şi cinstea Împăratului judecata iubeaşte.

4 Tu ai gătit îndreptările; judecata şi dreptatea întru Iacov Tu ai făcut.

5 Înălţaţi pre Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt easte.

6 Moisi şi Aaron, întru preoţii Lui, şi Samuil, întru cei ce chiiamă numele Lui.

7 Chemat-au pre Domnul, şi El i-au auzit pre ei, în stâlp de nor au grăit cătră dânşii.

8 Că păziia mărturiile Lui şi poruncile Lui, care le-au dat lor.

9 Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pre ei; Dumnezeule, Tu milostiv Te-ai făcut lor şi izbândind spre toate izvodirile lor.

10 Înălţaţi pre Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt e Domnul Dumnezeul nostru!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.