×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 97

Îndeamnă a lăuda pre Dumnezeu, Care pre Hristos tuturor Îl va arăta şi printr-Însul va judeca lumea.

Psalmul lui David

1 Cântaţi Domnului cântare noao; că minunate au făcut Domnul!

2 Mântuitu-l-au pre el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui.

3 Cunoscută au făcut Domnul mântuirea Sa, înaintea neamurilor au descoperit dreptatea Sa.

4 Pomenit-au mila Sa lui Iacov, şi adevărul său casii lui Israil.

5 Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.

6 Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul, cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi.

7 Cântaţi Domnnului cu alăută, cu alăută şi glas de psalm, cu trâmbiţe ferecate şi cu glas de trâmbiţă de corn.

8 Strigaţi înaintea Împăratului, Domnului, clătească-să marea şi plinirea ei, lumea şi toţi cei ce lăcuiesc într-însa.

9 Râurile vor bate cu mâna deodată, munţii să vor bucura de faţa Domnului, că vine, că vine să judece pământul.

10 Judeca-va lumea întru dreptate şi noroadele cu îndreptare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.