×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 96

Îndeamnă pre oameni şi pre îngeri a cinsti pre Domnul Hristos, Care, în venirea Sa cea mai de pre urmă, va ruşina pre închinătorii idolilor şi pre cei buni îi va lumina. Evrei, cap 1

Psalmul lui David, când pământul lui i s-au aşăzat, nescris deasupra la jidovi

1 Domnul au împărăţit, să se bucure pământul, veselească-să ostroave multe.

2 Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata easte îndreptarea scaonului Lui.

3 Foc înaintea Lui va mearge şi va arde împrejur pre vrăjmaşii Lui.

4 Strălucit-au fulgerile Lui lumii, văzut-au şi s-au clătit pământul.

5 Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pământul.

6 Vestit-au ceriurile dreptatea Lui şi au văzut toate noroadele mărirea Lui.

7 Să se ruşineaze toţi cei ce să închină celor ciopliţi, cei ce să fălesc în idolii săi.

8 Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; auzit-au şi s-au veselit Sionul.

9 Şi s-au bucurat featele jidovimii pentru judecăţile Tale, Doamne.

10 Că Tu, Domnul cel Preaînalt preste tot pământul, foarte Te-ai prea înălţat mai presus decât toţi dumnezeii.

11 Cei ce iubiţi pre Domnul, urâţi ceale reale, păzeaşte Domnul sufletele cuvioşilor Săi; din mâna păcătosului va izbăvi pre dânşii.

12 Lumină au răsărit dreptului, şi celor drepţi cu inima, veselie.

13 Veseliţi-vă, drepţii întru Domnul, şi vă mărturisiţi pomenirii sfinţeniei Lui. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.