×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 95

Toate le porneaşte spre cinstea Domnului Hristos, Care va judeca drept pre oameni.

Lauda cântării lui David, când s-au zidit casa după robie; nescris deasupra la jidovi (1 Paralipomen 15)

1 Cântaţi Domnului cântare noao, cântaţi Domnului tot pământul!

2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi numele Lui, binevestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

3 Vestiţi întru neamuri mărirea Lui, în toate noroadele minunile Lui!

4 Că mare e Domnul şi lăudat foarte, înfricoşat easte, mai presus decât toţi dumnezeii.

5 Că toţi dumnezeii păgânilor sânt draci, iară Domnul ceriurile au făcut.

6 Mărturisire şi frumseaţe easte înaintea Lui, sfinţenie şi mare cuviinţă întru sfinţirea Lui.

7 Aduceţi Domnului moştenirile neamurilor, aduceţi Domnului mărire şi cinste, aduceţi Domnului mărire numelui Lui.

8 Râdicaţi jertve şi întraţi în curţile Lui, închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.

9 Să se clătească de faţa Lui tot pământul; spuneţi întru neamuri că Domnul au stătut Împărat.

10 Pentru că au întărit lumea, care nu să va clăti, judeca-va noroade întru dreptate.

11 Să se veselească ceriurile şi să se bucure pământul, clătească-să marea şi plinirea ei, bucura-să-vor câmpii şi toate ceale ce sânt întru dânşii.

12 Atuncea să vor bucura toate leamnele pădurii de faţa Domnului, că vine, că vine să judece pământul.

13 Judeca-va lumea întru dreptate, şi noroadele întru adevărul Său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.