×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 94

Îndeamnă ca pre Hristos, Dumnezeul, şi împăratul să-L cinstească şi de Dânsul să asculte, şi pentru facerea de bine cea de demult a zidirii, şi pentru întruparea Sa, ca nu precum părinţii săi după ce au ieşit din Eghipt să-şi încuie şieşi întrarea la odihnă.

Evrei, cap 3, stih 7 şi cap 4, stih 3. Lauda cântării lui David, nescris deasupra la jidovi

1 Veniţi să ne bucurăm Domnului, şi să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitoriului nostru.

2 Să întâmpinăm faţa Lui întru mărturisire şi în psalmi să strigăm Lui.

3 Că Dumnezeu mare easte Domnul şi Împărat mare preste tot pământul.

4 Că în mâna Lui sânt marginile pământului şi înălţările munţilor ale Lui sânt.

5 Că a Lui easte marea, şi El o au făcut pre ea, şi uscatul mâinile Lui l-au zidit.

6 Veniţi să ne închinăm şi să cădem Lui, şi să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-au făcut pre noi.

7 Că El easte Dumnezeul nostru, şi noi norodul păşunii Lui şi oile mânii Lui.

8 Astăzi, de veţi auzi glasul Lui: „Să nu vă învârtoşaţi inimile voastre,

9 Că întru întărâtare, precum în zioa ispitirii în pustie,

10 Unde M-au ispitit părinţii voştri, ispititu-M-au şi au văzut lucrurile Meale!

11 Patruzeci de ani am urât pre neamul. acesta; şi am zis: «Pururea rătăcesc cu inima».

12 Şi ei n-au cunoscut căile Meale, că M-am jurat întru măniia Mea: «De vor întra întru odihna Mea!»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.