×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 91

Dumnezeu e vreadnic de laudă, pentru că toate ale Lui sânt mari, pre cei răi să-i piiarză şi pre cei buni să-i ţie.

Cat. 13. Psalmul cântării la zioa sâmbetii

1 Bine e a să mărturisi Domnului şi a cânta numelui Tău, Preaînalte.

2 A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea.

3 În psaltire cu zeace strune, cu cântare în alăută.

4 Că m-ai veselit, Doamne, întru făptura Ta, şi întru lucrurile mâinilor Tale mă voiu bucura.

5 Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, foarte s-au adâncat gândurile Tale.

6 Bărbatul cel nepriceput nu va cunoaşte, şi cel neînţelegătoriu nu va înţeleage aceastea.

7 Când au răsărit păcătoşii ca iarba şi s-au ivit toţi cei ce fac fărădeleage.

8 Ca să piiară în veacul veacului, iară Tu Preaînalt eşti în veac, Doamne.

9 Că, iată, vrăjmaşii Tăi, Doamne, că, iată, vrăjmaşii Tăi vor peri; şi să vor răsipi toţi cei ce lucrează fărădeleage.

10 Şi să va înălţa ca al inorogului cornul mieu, şi bătrâneaţele meale în untdelemn gras.

11 Şi au privit ochiiul mieu întru vrăjmaşii miei, şi întru cei vicleani ce să scoală asupra mea va auzi ureachiia mea.

12 Dreptul ca finicul va înflori, ca chedrul cel din Livan să va înmulţi.

13 Răsădiţi fiind în Casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori.

14 Încă să vor înmulţi întru bătrâneaţe unse, şi bine pătimind vor fi, ca să vestească.

15 Că drept e Domnul Dumnezeul nostru, şi nu easte nedreptate întru Dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.