×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 90

Cei ce sânt în scutinţa lui Dumnezeu de toate primejdiile şi de împrotivnici sânt făr’ de grijă.

Lauda cântării lui David, nescris deasupra la jidovi

1 Cel ce lăcuiaşte în ajutoriul Celui Preaînalt, întru acoperemântul Dumnezeului ceriului să va sălăşlui.

2 Zice-va Domnului: „Sprijinitoriul mieu eşti, scăparea mea, Dumnezeul mieu, şi voiu nădăjdui spre Dânsul”.

3 Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul turburătoriu.

4 Că spatele Sale va umbri ţie, şi supt aripile Lui vei nădăjdui.

5 Cu armă te va încungiura adevărul Lui; nu te vei teame de frica de noapte.

6 De săgeata ce zboară zioa, de lucrul ce umblă întru întunearec, de întâmplare şi de dracul cel de amiiazăzi.

7 Cădea-va despre laturea ta o mie, şi zeace mii de-a dreapta ta, şi spre tine nu să va apropiia.

8 Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.

9 Că Tu, Doamne, nădeajdea mea; pre Cel Prea înalt ai pus scăpare ţie.

10 Nu vor veni cătră tine reale, şi bătaie nu să va apropiia întru lăcaşul tău.

11 Că îngerilor Săi va porunci pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale.

12 Pre mâini te vor râdica, ca nu cândva să împiiadeci de piiatră piciorul tău.

13 Preste aspidă şi vasilisc vei încăleca, şi vei călca preste leu şi preste bălaur.

14 „Că spre Mine au nădăjduit şi-l voiu izbăvi pre el, acoperi-l-voiu pre el, că au cunoscut numele Mieu.

15 Striga-va cătră Mine şi-l voiu auzi pre el, cu dânsul sânt în necaz; scoate-l-voiu pre dânsul şi-l voiu mări.

16 Cu lungime de zile îl voiu umplea pre el, şi voiu arăta lui mântuirea Mea”. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.