×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 89

Viiaţa oamenilor e deşartă şi trecătoare; pentru aceaea roagă pre Dumnezeu ca batăr de ei să-Şi aducă aminte, şi lucrurile lor să le îndrepteaze şi să le săvârşească.

Rugăciunea lui Moisi, omul lui Dumnezeu

1 Doamne, scăpare Te-ai făcut noao în neam şi neam.

2 Mai nainte de s-au făcut munţii, şi s-au zidit pământul şi lumea, şi din veac şi până în veac Tu eşti.

3 Nu întoarce pre om întru smerenie, şi ai zis: „Întoarceţi-vă, fiii oamenilor!”

4 Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne, ca zioa de ieri care au trecut.

5 Şi straja în noapte, urgisire anii lor vor fi; dimineaţa ca iarba va treace.

6 Dimineaţa va înflori şi va treace; de cu seară va cădea, învârtoşa-să-va şi să va usca.

7 Că ne-am sfârşit întru iuţimea Ta, şi întru mâniia Ta ne-am turburat.

8 Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, veacul nostru întru luminarea feaţii Tale.

9 Că toate zilele noastre s-au împuţinat, şi întru mâniia Ta ne-am stins.

10 Anii noştri ca un păiajin s-au socotit, zilele anilor noştri întru dânşii şaptezeci de ani.

11 Iară de vor fi în puteri, optzeci de ani, şi ce e mai mult decât aceştia, osteneală şi dureare.

12 Că au venit blândeaţe preste noi şi ne vom pedepsi.

13 Cine ştie putearea iuţimei Tale? Şi de frica Ta mâniia Ta să o numere?

14 Dreapta Ta aşa cunoscută o fă mie, şi pre cei ferecaţi cu inima întru înţelepciune.

15 Întoarce-Te, Doamne, până când? Şi Te umileaşte spre robii Tăi.

16 Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele noastre.

17 Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pre noi, anii întru carii au văzut reale.

18 Şi caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale, şi îndreptează pre fiii lor.

19 Şi fie lumina Domnului Dumnezeului nostru preste noi, şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează spre noi şi lucrul mâinilor noastre îndreptează.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.