×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 85

Hristos să roagă Tatălui ca să-L apere de împrotivnici, că-L vor cinsti toate neamurile.

Cat. 12. Rugăciunea lui David

1 Pleacă, Doamne, ureachiia Ta şi mă auzi, că sărac şi lipsit sânt eu.

2 Păzeaşte sufletul mieu, că cuvios sânt; mântuiaşte pre robul Tău, Dumnezeul mieu, pre cel ce nădăjduiaşte spre Tine.

3 Miluiaşte-mă, Doamne, că cătră Tine voiu striga toată zioa, veseleaşte sufletul robului Tău, că cătră Tine am râdicat sufletul mieu.

4 Că Tu, Doamne, eşti bun şi blând şi mult milostiv tuturor celor ce Te chiiamă pre Tine.

5 Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte glasul cearerii meale.

6 În zioa necazului mieu am strigat cătră Tine, că m-ai auzit.

7 Nu easte aseamenea Ţie întru dumnezei, Doamne, şi nu easte după faptele Tale.

8 Toate neamurile câte ai făcut vor veni şi să vor închina înaintea Ta, Doamne, şi vor slăvi numele Tău.

9 Că mare eşti Tu şi Cel ce faci minuni, Tu eşti Dumnezeu însuţi.

10 Povăţuiaşte-mă, Doamne, în calea Ta şi voiu mearge întru adevărul Tău; veselească-să inima mea, ca să se teamă de numele Tău.

11 Mărturisi-mă-voiu Ţie, Doamne Dumnezeul mieu, cu toată inima mea, şi voiu slăvi numele Tău în veac.

12 Că mila Ta mare e spre mine, şi ai izbăvit sufletul mieu din iadul cel mai de jos.

13 Dumnezeule, călcătorii de leage s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari au căutat sufletul mieu şi nu Te-au pus pre Tine înaintea lor.

14 Şi Tu, Doamne Dumnezeul mieu, eşti îndurat şi milostiv, îndelung răbdătoriu şi mult milostiv şi adevărat.

15 Caută spre mine şi mă miluiaşte, dă tăriia Ta slugii Tale.

16 Şi mântuiaşte pre fiiul slujnicii Tale, fă cu mine semn spre bine, şi să vază cei ce mă urăsc şi să se ruşineaze; că Tu, Doamne, mi-ai ajutat mie şi m-ai mângăiat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.