×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 83

Din izgonire suspină spre besearică, ca într-aceaea să poată cinsti pre Dumnezeu. Fericiţi sânt cei cei ce nu să lipsesc de ţinearea credinţii.

Întru sfârşit, pentru teascuri, fiilor lui Core

1 Câtu-s de iubite lăcaşurile Tale, Doamne al puterilor, doreaşte şi să sfârşaşte sufletul mieu spre curţile Domnului.

2 Inima mea şi trupul mieu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu.

3 Că pasărea ş-au aflat eişi casă, şi turtureaoa cuib eişi, unde-şi va pune puii săi.

4 Oltarele Tale, Doamne al puterilor Împăratul mieu şi Dumnezeul mieu.

5 Fericiţi carii lăcuiesc în Casa Ta, în veacii veacilor Te vor lăuda.

6 Fericit e bărbatul căruia easte ajutoriul lui de la Tine; suişuri în inima sa au pus în Valea Plângerii, în locul carele au pus.

7 Că blagoslovenie va da cel ce pune leage, mearge-vor din puteare în puteare, arăta-Să-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion.

8 Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacov.

9 Scutitoriul nostru, vezi, Dumnezeule, şi caută la faţa unsului Tău.

10 Că mai bună easte o zi în curţile Tale decât mii.

11 Ales-am a fi lepădat în Casa Dumnezeului mieu, mai vârtos decât a lăcui în lăcaşurile păcătoşilor.

12 Că mila şi adevărul iubeaşte Domnul; Dumnezeu dar şi mărire va da.

13 Domnul nu va face lipsiţi de bunătăţi pre cei ce umblă întru nerăutate, Doamne Dumnezeul puterilor, fericit e omul cel ce nădăjduiaşte întru Tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.