×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 82

Ismailteanilor, aravilor şi celoralalţi, carii pre dânşii urmează împrotiva besearicii, le pofteaşte perire.

Acest psalm e prorocesc

1 Dumnezeule, cine să va asemăna Ţie? Să nu taci, nici să Te îmblânzeşti, Dumnezeule!

2 Că, iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat, şi cei ce Te urăsc pre Tine au râdicat capul.

3 Asupra norodului Tău au meşteşugit gând, şi s-au sfătuit împrotiva sfinţilor Tăi.

4 Zis-au: „Veniţi şi să-i piiardem pre dânşii din neam, şi să nu să mai pomenească numele lui Israil încă!”

5 Că s-au sfătuit întru unire dimpreună, împrotiva Ta aşăzământ au pus lăcaşurile idumeilor şi ismailteanii.

6 Moav şi agareanii, Gheval şi Amon şi Amalic, cei de alt neam cu cei ce lăcuiesc în Tir.

7 Că şi Asur au venit împreună cu dânşii, făcutu-s-au spre ajutoriu fiilor lui Lot.

8 Fă-le lor ca lui Madiam şi Sisarii, ca lui Iavim la râul Chison.

9 Perit-au în Aendor; făcutu-s-au ca gunoiul pământului.

10 Pune pre boiarii lor ca pre Oriv şi Ziv şi Zeveia şi Salmana.

11 Pre toţi boiarii lor carii au zis: „Să moştenim noao jertvenicul lui Dumnezeu”.

12 Dumnezeul mieu, pune-i pre ei ca o roată, ca trestiia înaintea feaţii vântului.

13 Ca focul carele arde pădurea, ca văpaia carea arde munţii.

14 Aşa vei goni pre dânşii întru viforul Tău, şi întru mâniia Ta vei turbura pre ei.

15 Umple feaţele lor de ocară şi vor căuta numele Tău, Doamne.

16 Să se ruşineaze şi să se turbure în veacul veacului, şi să se înfrunteaze şi să piiară.

17 Şi să cunoască că numele-Ţi easte Domnul; Tu însuţi, Cel Preaînalt, preste tot pământul!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.