×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 81

Celor ce nedrept judecă cu perire le ameninţă, poftind venirea lui Hristos, care aceasta curând va face.

Cântarea lui Asaf

1 Dumnezeu au stătut întru adunarea dumnezeilor, şi în mijloc pre dumnezei va judeca.

2 Până când judecaţi nedreptate, şi feaţele păcătoşilor le luaţi înainte?

3 Judecaţi smeritului şi săracului; pre cel smerit şi pre cel sărac îndreptaţi.

4 Scoateţi pre cel sărac şi pre cel mişăl, din mâna păcătosului izbăviţi-l pre dânsul.

5 N-au cunoscut, nici au priceput, întru întunearec umblă; clătească-se toate temeliile pământului.

6 Eu am zis: „Dumnezei sânteţi şi fiii Celui Preaînalt toţi”.

7 Iară voi ca nişte oameni muriţi, şi ca unul din boiari cădeţi.

8 Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că Tu vei moşteni întru toate neamurile!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.