×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 80

Sărbează facerea de bine a mântuinţii din Eghipt, apoi însămnează pre Dumnezeu, zicând: „De nu-L vor asculta pre Dânsul, nevoie va veni preste dânşii, iară de-L vor asculta, fericire”.

Întru sfârşit, pentru teascuri. Cântarea lui Asaf

1 Bucuraţi-vă lui Dumnezeu, ajutoriului nostru; strigaţi Dumnezeului lui Iacov.

2 Luaţi psalmi şi daţi tâmpănă, psaltire înfrumseţată cu alăută.

3 Trâmbiţaţi în lună noao cu trâmbiţă, în zioa cea binevestită a sărbătorii voastre.

4 Că porunca lui Israil easte şi judecata Dumnezeului lui Iacov, mărturie în Iosif au pus lui, când au ieşit el din pământul Eghipetului, limba carea n-au ştiut au auzit:

5 „Scos-au de supt sarcină spinarea lui; mâinile lui în coşniţă au slujit.

6 Întru necaz M-ai chemat şi te-am izbăvit; auzitu-te-am întru ascundere de vifor, cerca-tu-te-am la Apa Prigonirii.

7 Ascultă, norodul Mieu, şi voiu mărturisi ţie, Israile, de mă vei asculta pre Mine,

8 Nu va fi întru tine Dumnezeu nou, nici te vei închina la dumnezeu străin.

9 Că Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Cel care te-am scos din pământul Eghiptului; lărgeaşte gura ta şi o voiu umplea pre ea.

10 Şi n-au ascultat norodul Mieu glasul Mieu, şi Israil nu s-au uitat la Mine.

11 Şi i-am slobozit pre dânşii după meşteşugirile inimilor lor, mearge-vor întru meşteşugurile lor.

12 De M-ar fi ascultat norodul Mieu, Israil de ar fi umblat în căile Meale,

13 Întru nimica aş fi smerit pre vrăjmaşii lor, şi asupra celor ce-i necăjiia pre dânşii aş fi pus mâna Mea”.

14 Vrăjmaşii Domnului au minţit Lui, şi va fi vreamea lor în veac.

15 Şi i-au hrănit pre ei din grăsimea grâului, şi cu miiare din piiatră i-au săturat pre dânşii. Slava

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.