×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 79

Norodul fiind batjocorit de împrotivnici, să roagă să-şi întoarcă Dumnezeu mâniia, şi ca pre cei ce i-au scos din Eghipt să-i apere, mai ales pre fiiul dreaptii Sale, adecă, pre Hristos şi mădulările lui Hristos.

Întru sfârşit, pentru cei ce să vor schimba, mărturiia lui Asaf. Psalmul pentru asiriiani

1 Cela ce paşti pre Israil, ia aminte, Cela ce povăţuieşti ca pre o oaie pre Iosif.

2 Cela ce şezi pre heruvimi, arată-Te, înaintea lui Efrem şi Veniamin şi Manasi.

3 Deşteaptă putearea Ta şi vino ca să ne mântuieşti pre noi.

4 Dumnezeule, întoarce-ne pre noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui.

5 Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mâniia spre ruga robilor Tăi?

6 Hrăni-ne-vei pre noi cu pâine de lacrămi şi ne vei adăpa cu lacrămi întru măsură.

7 Pusu-ne-ai pre noi întru prigonire vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit pre noi.

8 Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pre noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.

9 Viia din Eghipet ai mutat, gonit-ai neamurile şi o ai răsădit pre ea.

10 Cale ai făcut înaintea ei, şi ai sădit rădăcinile ei şi au umplut pământul.

11 Acoperit-au munţii umbra ei, şi mlădiţele ei chedrii lui Dumnezeu.

12 Întins-au viţele sale până la mare, şi până la râuri odraslele sale.

13 Pentru ce ai surpat gardul ei, şi o culeg pre ea toţi cei ce trec pre cale?

14 O au stricat pre ea vierul din pădure, şi porcul sălbatec o au păscut pre ea.

15 Dumnezeul puterilor, întoarce-Te, dară, şi caută din ceriu şi vezi, şi cercetează viia aceasta.

16 Şi o săvârşeaşte pre ea, pre carea o au sădit dreapta Ta; şi spre fiiul omenesc, pre carele ai întărit Ţie.

17 Şi nu ne vom depărta de la Tine; viia-ne-vei pre noi şi numele Tău vom chema.

18 Doamne Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pre noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.