×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 76

Să ponosluiaşte că cu multe răutăţi să asupreaşte; dar totuşi pre Dumnezeu cinsteaşte şi cu multe fapte îl îmblânzeaşte.

Întru sfârşit, pentru Iditum. Psalmul lui Asaf

1 Cu glasul mieu cătră Domnul am strigat, cu glasul mieu cătră Dumnezeu, şi au căutat spre mine.

2 În zioa necazului mieu spre Dumnezeu am căutat, cu mâinile meale noaptea înaintea Lui, şi nu m-am amăgit.

3 Lepădatu-s-au a să mângâia sufletul mieu; adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m-am veselit; gândit-am şi au slăbit duhul mieu.

4 Apucat-au înainte străji ochii miei, turburatu-m-am şi grăit.

5 Gândit-am la zilele ceale de demult şi de anii cei veacinici mi-am adus aminte.

6 Şi cugetam noaptea cu inima mea, chitiiam şi să mâhniia duhul mieu.

7 Au, doară, în veaci va lăpăda Domnul şi nu va adaoge bine a voi încă?

8 Au până în sfârşit mila Sa o va tăia? Sfârşit-au cuvânt din neam în neam.

9 Au, doară, va uita a Să milostivi Dumnezeu? Sau va ţinea întru mâniia Sa îndurările Sale?

10 Şi am zis: „Acum am început, aceasta e schimbarea dreaptii Celui Preaînalt!”,

11 Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului, că-mi voiu aduce aminte din început de minunile Tale.

12 Şi voiu cugeta întru toate lucrurile Tale, şi întru isprăvile Tale mă voiu deprinde.

13 Dumnezeule, întru cel sfânt e calea Ta; cine easte Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, Carele faci minuni.

14 Cunocută ai făcut întru noroade putearea Ta, mântuit-ai cu braţul Tău pre norodul Tău, pre fiii lui Iacov şi ai lui Iosif.

15 Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule, văzutu-Te-au apele şi s-au spăimântat; turburatu-s-au adâncurile.

16 Mulţimea sunetului apelor, glas au dat norii, că săgeţile Tale trec, glasul tunetului Tău, în roată.

17 Luminat-au fulgerile Tale lumea, clătitu-s-au şi s-au cutremurat pământul.

18 În mare căile Tale, şi cărările Tale în ape multe, şi urmele Tale nu să vor cunoaşte.

19 Povăţuit-ai ca pre nişte oi pre norodul Tău, cu mâna lui Moisi şi a lui Aaron. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.