×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 73

Să ponosluiaşte despre năcazurile norodului Domnului şi a besearicii, rugându-să lui Dumnezeu ca să-i fie într-ajutoriu, precum odinioară.

Înţeleagerii lui Asaf

1 Pentru ce, Dumnezeule, ne-ai lepădat până în sfârşit? Iuţitu-s-au mâniia Ta preste oile păşunii Tale.

2 Adu-Ţi aminte de adunarea Ta, carea ai câştigat din început.

3 Mântuit-ai toiagul moştenirii Tale; muntele Sionului acesta, care ai lăcuit într-însul.

4 Râdică mâinile Tale preste mândriile lor întru sfârşit; câte au viclenit vrăjmaşul întru cel sfânt al Tău.

5 Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pre Tine în mijlocul praznicului Tău.

6 Pus-au seamnele sale seamne, şi n-au cunoscut că întru ieşire mai presus.

7 Ca întru o dumbravă de leamne, cu topoară au tăiat uşile lui deodată, cu săcure şi cu bardă l-au surpat pre el.

8 Ars-au cu foc sfinţitoriul Tău; în pământ au spurcat lăcaşul numelui Tău.

9 Zis-au întru inima lor rudeniile lor dimpreună: „Veniţi şi să stingem toate praznicele lui Dumnezeu de pre pământ!”

10 Seamnele lor n-am văzut, nu easte încă proroc, şi pre noi nu ne va mai cunoaşte.

11 Până când, Dumnezeule, va ocărî vrăjmaşul? Va întărâta cel protivnic numele Tău până în sfârşit?

12 Pentru ce întorci mâna Ta? Şi dreapta Ta din mijlocul sânului Tău, până în sfârşit?

13 Iară Dumnezeu, Împăratul nostru, mai înainte de veac au făcut mântuire în mijlocul pământului.

14 Tu ai întărit întru putearea Ta marea; Tu ai zdrobit capetele bălaurilor în apă.

15 Tu ai sfărâmat capul bălaurului, datu-l-ai pre el mâncare noroadelor arapilor.

16 Tu ai rumpt izvoarăle şi păraiele, şi ai uscat râurile Itamului.

17 A Ta easte zioa şi a Ta easte noaptea; Tu ai săvârşit zorile şi soarele.

18 Tu ai făcut toate ceale frumoase ale pământului; vara şi primăvara Tu le-ai zidit pre eale.

19 Adu-Ţi aminte de aceasta: vrăjmaşul au ocărât pre Domnul şi norodul cel fără minte au întărâtat numele Tău.

20 Să nu dai fiiarălor sufletul ce să mărturiseaşte Ţie, sufletele săracilor Tăi să nu le uiţi până în sfârşit.

21 Caută spre aşăzământul Tău, că s-au umplut cei întunecaţi ai pământului de casele fărădelegilor.

22 Să nu să întoarcă smerit şi înfruntat; săracul şi mişălul vor lăuda numele Tău.

23 Scoală-Te, Dumnezeule, aleage judecata Ta, adu-Ţi aminte de ocara Ta cea de cătră cel nepriceput, toată zioa.

24 Nu uita glasul slugilor Tale; mândriia celor ce Te urăsc pre Tine s-au înălţat pururea. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.