×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 71

Că împărăţiia lui Hristos va fi dreaptă, pacinică, mare şi fericită.

Spre Solomon. Psalmul lui David

1 Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului şi dreptatea Ta fiiului împăratului.

2 Să judece pre norodul Tău întru dreptate şi pre săracii Tăi întru judecată.

3 Să ia munţii pacea norodului, şi dealurile dreptate.

4 Judeca-va pre săracii norodului; şi va mântui pre fiii săracilor, şi va smeri pre cel clevetitoriu.

5 Şi va rămânea cu soarele, şi mai nainte de luna neamului neamurilor.

6 Pogorî-să-va ca ploaia pre lână, şi ca o picătură ce pică pre pământ.

7 Răsări-va în zilele lui dreptatea şi mulţimea păcii, până ce să va lua luna.

8 Şi va domni de la mare până la mare, şi de la râuri până la marginile lumii.

9 Înaintea lui vor cădea etiopiianii şi vrăjmaşii lui ţărână vor linge.

10 Împăraţii Tarsisului şi ostroavele daruri vor aduce; împăraţii aravilor şi Sava daruri vor aduce.

11 Şi să vor închina lui toate împărăţiile pământului, toate neamurile vor sluji lui.

12 Că au izbăvit pre săracul de la cel putea-nic, şi pre mişălul căruia nu era ajutoriu.

13 Nu să va îndura de cel sărac şi mişăl, şi sufletele săracilor va mântui.

14 De camătă şi de strâmbătate va izbăvi sufletele lor şi cinstit numele lui înaintea lor.

15 Şi va fi viu, şi să va da lui din aurul Araviei, şi să vor ruga împrejurul lui pururea, toată zioa bine-l vor cuvânta pre dânsul.

16 Fi-va întărire pre pământ preste vârvurile munţilor, prea să va înălţa mai presus decât Livanul rodul lui. Şi vor înflori din cetate ca iarba pământului.

17 Fi-va numele lui binecuvântat în veaci, mai nainte de soare rămâne numele lui.

18 Şi să vor blagoslovi întru el toate săminţiile pământului, toate neamurile vor ferici pre el.

19 Bine easte cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil, Cel ce face minuni însuşi.

20 Şi blagoslovit easte numele mărirei Lui, în veac şi în veacul veacului.

21 Şi să va umplea de mărirea Lui tot pământul. Fie, fie! Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.