×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 70

Bătrân fiind, ceare ajutoriu împrotiva celor necredincioşi, făgăduind veacinică mulţămire.

Cat. 10. Lui David. Psalmul fiilor lui Ionadov şi al celor ce s-au robit mai întâiu; nescris deasupra la jidovi

1 Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă ruşinez în veac, întru dreptatea Ta izbăveaşte-mă şi mă scoate.

2 Pleacă cătră mine ureachiia Ta şi mă mântuiaşte.

3 Fii mie Dumnezeu scutitoriu şi spre loc tare ca să mă mântuieşti.

4 Că întărirea mea şi scăparea mea eşti Tu.

5 Dumnezeul mieu, izbăveaşte-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătoriului de leage şi a celui ce face strâmbătate.

6 Că Tu eşti aşteptarea mea, Doamne, Doamne, nădeajdea mea din tinereaţele meale.

7 Întru Tine m-am întărit din pântece, din zgăul maicii meale, Tu eşti acoperitoriul mieu.

8 Întru Tine e lauda mea pururea, ca o minune m-am făcut multora, şi Tu eşti ajutoriul mieu cel tare.

9 Să se umple gura mea de laudă, ca să laud mărirea Ta, toată zioa mare cuviinţa Ta.

10 Să nu mă leapezi în vreamea bătrâneaţelor; când va lipsi vârtutea mea, să nu mă laşi pre mine.

11 Că au zis vrăjmaşii miei mie, şi cei ce păzesc sufletul mieu s-au sfătuit împreună,

12 Zicând: „Dumnezeu l-au părăsit pre dânsul, goniţi-l şi-l prindeţi pre el, că nu easte Cel ce izbăveaşte”.

13 Dumnezeul mieu, să nu Te depărtezi de la mine, Dumnezeul mieu, spre ajutoriul mieu ia aminte.

14 Să se ruşineaze şi să lipsească cei ce clevetesc sufletul mieu, să se îmbrace cu ruşine şi cu înfruntare cei ce caută ceale reale mie.

15 Iară eu pururea voiu nădăjdui spre Tine, şi voiu adaoge spre toată lauda Ta.

16 Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată zioa mântuirea Ta.

17 Că n-am cunoscut ceale din cărţi; întra-voiu întru putearea Domnului, Doamne, aduce-m-voiu aminte de dreptatea Ta numai.

18 Dumnezeul mieu, ceale ce m-ai învăţat din tinereaţele meale şi până acum voiu vesti minunile Tale.

19 Şi până la bătrâneaţe şi cărunteaţe.

20 Dumnezeul mieu, să nu mă părăseşti.

21 Până voiu vesti braţul Tău la tot neamul cel viitoriu.

22 Putearea Ta şi dreptatea Ta, Dumnezeule, până la ceale înalte care ai făcut mie măriri, Dumnezeule, cine e aseamenea Ţie.

23 Câte ai arătat mie, necazuri multe şi reale, şi întorcându-Te m-ai înviiat, şi din adâncurile pământului m-ai scos.

24 Înmulţit-ai spre mine mărirea Ta şi întorcându-Te m-ai mângăiat, şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos.

25 Că eu mă voiu mărturisi Ţie întru noroade, Doamne, întru unealte de cântare, adevărul Tău, Dumnezeule, cânta-voiu Ţie întru alăută, Sfântul lui Israil.

26 Bucura-să-vor buzele meale când voiu cânta Ţie, şi sufletul mieu care l-ai mântuit.

27 Şi încă şi limba mea toată zioa va cugeta dreptatea Ta, când să vor ruşina şi să vor înfrunta cei ce caută ceale reale mie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.