×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 64

Dumnezeu trebuie să se laude pentru a Sa facere de bine cu Sionul şi cu tot neamul omenesc.

Cat. 9. Întru sfârşit. Psalmul cântării lui David, cântarea Ieremiei şi a lui Iezechiil şi a nemerniciei norodului, când vrea să iasă din robiia Vavilonului

1 Ţie să cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, şi Ţie să va da rugăciune în Ierusalim.

2 Auzi ruga mea, cătră Tine tot trupul va veni.

3 Cuvintele celor fără de leage ne-au biruit pre noi, şi păgânătăţile noastre Tu le vei curăţi.

4 Fericit e pre carele ai ales şi l-ai priimit, lăcui-va în curţile Tale.

5 Umplea-ne-vom de bunătăţile Casii Tale; sfântă e besearica Ta, minunată întru dreptate.

6 Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitoriul nostru, nădeajdea tuturor marginilor pământului şi a celor de pre mare, departe.

7 Cela ce găteşti munţii întru tăriia Ta, întors fiind cu puteare; Cela ce turburi adâncul mării, sunetele valurilor ei cine le va suferi?

8 Turbura-să-vor neamurile şi să vor spăimânta cei ce lăcuiesc pre margini de seamnele Tale; ieşirile dimineţii şi ale serii le vei veseli.

9 Cercetat-ai pământul şi l-ai îmbătat pre dânsul; înmulţit-ai a-l îmbogăţi pre el.

10 Râul lui Dumnezeu s-au umplut de ape; gătit-ai hrană lor, că aşa e gătirea.

11 Brazdele lui îmbată-le, înmulţeaşte rodurile lui, întru picăturile lui veseli-să-va răsărind.

12 Blagoslovi-vei cununa anului bunătăţii Tale; şi câmpii Tăi să vor umplea de grăsime.

13 Îngrăşa-să-vor ceale frumoase ale pustiei, şi cu bucurie dealurile să vor încinge.

14 Îmbrăcatu-s-au berbecii oilor, şi văile vor înmulţi grâu, striga-vor pentru că vor cânta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.