×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 63

Împrotiva aleşuirilor şi a clevetirilor ceare ajutoriu, nădăjduind că izvoditorii acestora să vor birui cu mare veselie a drepţilor.

Întru sfârşit. Psalmul lui David

1 Auzi, Dumnezeule, glasul mieu, când mă rog cătră Tine; de la frica vrăjmaşului scoate sufletul mieu.

2 Acopere-mă de adunarea celor ce viclenesc şi de mulţimea celor ce lucrează nedreptate.

3 Carii ş-au ascuţit ca o sabie limbile sale, tins-au arcul său, lucru amar, ca să săgeate întru ascunsuri pre cel nevinovat.

4 Fără veaste îl vor săgeta pre el şi nu să vor teame; întărit-au loruşi cuvânt viclean.

5 Vorbit-au ca să ascunză cursă, zis-au: „Cine-i va vedea pre dânşii?”

6 Iscodit-au fărădeleage, stinsu-s-au iscodind iscodiri.

7 Apropiia-să-va omul şi inima adâncă; şi Să va înălţa Dumnezeu.

8 Săgeata pruncilor s-au făcut rane lor, şi au slăbit asupra lor limbile lor.

9 Turburatu-s-au toţi carii i-au văzut pre dânşii, şi s-au temut tot omul.

10 Şi au povestit lucrurile lui Dumnezeu, şi faptele Lui le-au înţeles.

11 Veseli-să-va cel drept întru Domnul şi va nădăjdui spre Dânsul, şi să vor lăuda toţi cei drepţi la inimă. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.