×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 61

Fiind el în purtarea de grijă cea dumnezeiască, în zădar să izgoneaşte. Mântuirea drepţilor e într-Acela, Care pre fieştecare după faptele lui îl dăruiaşte.

Întru sfârşit, pentru Iditum. Psalmul lui David

1 Au nu lui Dumnezeu să va supune sufletul mieu, că de la Dânsul easte mântuirea mea?

2 Pentru că El easte Dumnezeul mieu şi Mântuitoriul mieu, sprijinitoriul mieu, nu mă voiu clăti mai mult.

3 Până când vă puneţi asupra omului? Ucideţi toţi voi ca pre un păreate povârnit şi gard surpat.

4 Însă preţul mieu au sfătuit să-l leapede; alergat-au cu seate, cu gura lor binecuvânta, şi cu inima lor blăstăma.

5 Însă lui Dumnezeu te supune, sufletul mieu; că de la Dânsul e răbdarea mea.

6 Că El easte Dumnezeul mieu şi Mântuitoriul mieu, sprijinitoriul mieu, nu mă voiu muta.

7 Întru Dumnezeu easte mântuirea mea şi slava mea; Dumnezeu, ajutoriul mieu, şi nădeajdea mea e spre Dumnezeu.

8 Nădăjduiţi spre Dânsul toată adunarea noroadelor, vărsaţi înaintea Lui inimile voastre; că Dumnezeu easte ajutoriul nostru.

9 Însă deşărţi sânt fiii oamenilor, mincinoşi fiii oamenilor, în cumpene a face strâmbătate ei din deşărtăciune împreună.

10 Nu nădăjduiţi spre nedreptate şi spre jăfuire, nu poftiţi bogăţiia, de ar curge, nu vă lipiţi inima.

11 Odată au grăit Dumnezeu, doao aceastea am auzit, că putearea easte a lui Dumnezeu, şi a Ta e, Doamne, mila; că Tu vei răsplăti fieştecăruia după faptele lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.