×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 60

Ceare a să întoarce din izgonire şi viiaţă îndelungată, după ce va dobândi împărăţiia. Acest psalm cuvântă despre Hristos.

Întru sfârşit, întru cântările lui David

1 Auzi, Dumnezeule, cearerea mea, ia aminte la ruga mea.

2 De la marginile pământului cătră Tine am strigat; când s-au mâhnit inima mea, pre piiatră m-ai înălţat.

3 Povăţuitu-m-ai că Te-ai făcut nădeajdea mea, turn de tărie de cătră faţa vrăjmaşului.

4 Lăcui-voiu întru lăcaşul Tău în veaci; acoperi-mă-voiu întru acoperemântul aripilor Tale.

5 Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile meale; dat-ai moştenire celor ce să tem de numele Tău.

6 Zile preste zile împăratului vei adaoge anii lui până la zioa neamului şi a neamului.

7 Rămânea-va în veac înaintea lui Dum-nezeu; mila şi adevărul Lui cine-l va căuta?

8 Aşa voiu cânta numelui Tău în veaci, ca să dau eu rugile meale din zi în zi. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.