×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 6

Să roagă lui Dumnezeu să-l mântuiască de boală şi de păcat; după ce l-au auzit, batjocoreaşte pre împrotivnici.

Întru sfârşit, în laude, pentru a opta. Psalmul lui David

1 Doamne, nu cu mâniia Ta să mă mustri pre mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.

2 Miluiaşte-mă, Doamne, că neputincios sânt, vindecă-mă, Doamne, că s-au turburat oasăle meale.

3 Şi sufletul mieu s-au turburat foarte, şi Tu, Doamne, până când?

4 Întoarce-Te, Doamne, izbăveaşte sufletul mieu, mântuiaşte-mă pentru mila Ta.

5 Că nu easte întru moarte cel ce Te pomeneaşte pre Tine, şi în iad cine să va mărturisi Ţie?

6 Ostenit-am întru suspinul mieu, spăla-voiu în toate nopţile patul mieu, cu lacrămile meale aşternutul mieu voiu uda.

7 Turburatu-s-au de mânie ochiul mieu, învechitu-m-am întru toţi vrăjmaşii miei.

8 Depărtaţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădeleage, că au auzit Domnul glasul plângerii meale.

9 Auzit-au Domnul cearerea mea, Domnul rugăciunea mea au priimit.

10 Să se ruşineaze şi să se turbure toţi vrăjmaşii miei; să se întoarcă şi să se ruşineaze foarte degrabă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.