×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 59

Norodul lui Dumnezeu ceare ajutoriu în meargerea împrotiva idumeilor şi a altor vecini. Să cuvine Aposto[lilor].

Întru sfârşit, celor ce să vor schimba, întru scrisoarea stâlpului lui David, spre învăţătură, când au ars Mesopotamiia Siriei şi Siriia-Soval, şi s-au întors Ioav, şi au lovit Valea Sărilor, doaosprăzeace mii, 2 Împăr. 8, 1, 71; Paral. 18, 1

1 Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pre noi şi ne-ai surpat; mâniiatu-Te-ai şi Te-ai milostivit spre noi.

2 Cutremurat-ai pământul şi l-ai turburat pre dânsul; vindecă sfărâmările lui, că s-au clătit.

3 Arătat-ai norodului Tău ceale năsilnice; adăpatu-ne-ai pre noi cu vinul umilinţii.

4 Dat-ai celor ce să tem de Tine semn, ca să fugă de faţa arcului.

5 Pentru ca să se izbăvească cei iubiţi ai Tăi; mântuiaşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi.

6 Dumnezeu au grăit întru cel sfânt al Său: „Bucura-Mă-voiu şi voiu împărţi Sichima şi Valea Lăcaşurilor voiu măsura.

7 Al Mieu eastea Galaad, şi al Mieu easte Manasi şi Efraim, tăriia capului Mieu.

8 Iuda, împăratul Mieu, Moav, căldarea nădeajdii Meale.

9 Spre Idumeea voiu întinde încălţămintea Mea, Mie cei de alt neam s-au supus”.

10 Cine mă va duce la cetatea îngrădirii? Sau cine mă va povăţui până la Idumeea?

11 Au nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lăpădat pre noi? Şi au nu vei ieşi, Dumnezeule, întru puterile noastre?

12 Dă-ne noao ajutoriu din năcaz, şi deşartă easte mântuirea omului.

13 Întru Dumnezeu vom face puteare; şi El va urgisi pre cei ce ne năcăjesc pre noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.