×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 58

Ceare ajutoriu împrotiva lui Saul şi a curteanilor lui; carii dacă să vor pedepsi, putearea şi darul lui Dumnezeu va cânta. Să cuvine lui Hristos.

Întru sfârşit, să nu strici lui David întru scrisoarea stâlpului, când au trimis Saul şi au păzit casa lui, ca să-l omoară pre el (1 Împăraţilor 19, 11)

1 Scoate-mă de la vrăjmaşii miei, Dumnezeule, şi de cei ce să scoală asupra mea mântuiaşte-mă!

2 Izbăveaşte-mă de cei ce lucrează fărădeleage, şi de bărbaţii sângiurilor mă mântuiaşte!

3 Că, iată, au vânat sufletul mieu, pusu-s-au asupra mea cei tari.

4 Nici fărădeleagea mea, nici păcatul mieu, Doamne; fără de nelegiuire am alergat şi am îndreptat.

5 Scoală-Te întru întâmpinarea mea şi vezi; şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israil,

6 Ia aminte a cerceta toate neamurile, să nu Te milostiveşti spre toţi cei ce lucrează fărădeleage.

7 Întoarce-să-vor cătră seară, şi vor flămânzi ca un câne, şi vor încungiura cetatea.

8 Iată, aceia vor răspunde cu gura sa; şi sabie în buzele lor, că cine au auzit?

9 Şi Tu, Doamne, Îţi vei râde de dânşii, urgisi-vei toate neamurile.

10 Putearea mea spre Tine voiu păzi; că Tu, Dumnezeule, sprijinitoriul mieu eşti, Dumnezeul mieu, mila Lui mă va întimpina.

11 Dumnezeul mieu va arăta mie întru vrăjmaşii miei.

12 Să nu-i omori pre dânşii, ca nu cândva să uite leagea Ta.

13 Râsipeaşte-i pre ei întru putearea Ta, şi-i pogoară pre dânşii, scutitoriul mieu, Doamne.

14 Păcatul gurii lor şi cuvântul buzelor lor, şi să se prinză întru mândriia lor.

15 Şi din blestem şi minciună să vor vesti întru sfârşit, întru mâniia sfârşitului, şi nu vor fi.

16 Şi vor cunoaşte că Dumnezeu stăpâneaşte pre Iacov şi marginile pământului.

17 Întoarce-să-vor cătră seară, şi vor flămânzi ca un câne, şi vor încungiura cetatea.

18 Aceia să vor răsipi să mănânce, iară de nu să vor sătura, vor şi răpşti.

19 Iară eu voiu lăuda putearea Ta, şi mă voiu bucura dimineaţa de mila Ta.

20 Că Te-ai făcut sprijinitoriul mieu şi scăparea mea în zioa năcazului mieu.

21 Ajutoriul mieu eşti, Ţie voiu cânta; că Tu, Dumnezeule, sprijinitoriul mieu eşti, Dumnezeul mieu, mila mea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.