×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 57

Cei necredincioşi şi fără de leage vor peri, iară cei credincioşi şi drepţi rodurile faptelor sale vor lua, aşea cât purtarea de grijă şi judecata lui Dumnezeu să se cunoască.

Întru sfârşit, să nu strici lui David întru scrisoarea stâlpului

1 De grăiţi, adecă, după adevăr dreptate, ceale dreapte judecaţi, fiii oamenilor.

2 Pentru că în inimă fărădeleage lucraţi pre pământ; nedreptate mâinile voastre împletesc.

3 Înstrăinatu-s-au păcătoşii din zgău, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni.

4 Măniia lor easte după asemănarea şarpelui, ca a unii aspide surde, şi-şi astupă urechile sale.

5 Care nu va auzi glasul vânătorilor, vânându-să să vânează de la cel înţelept.

6 Dumnezeu va zdrobi dinţii lor şi gura lor; măsealele leilor au sfărâmat Domnul.

7 De nimica să vor face ca apa ce treace; întinde-va arcul său până unde vor slăbi.

8 Ca ceara ce să topeaşte vor lipsi, căzut-au foc preste dânşii şi n-au văzut soarele.

9 Mai nainte până ce vor cunoaşte spinii voştri ramurula; ca pre nişte vii, ca întru mânie va înghiţi pre dânşii.

10 Veseli-să-va dreptul când va vedea izbândă; mâinile sale va spăla în sângele păcătosului.

11 Şi va zice omul: „Deaca easte, adecă, roadă dreptului, easte, dară, Dumnezeu judecându-i pre dânşii pre pământ”. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.