×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 56

Ceare ajutoriu împrotiva aşea de îndărătnici pizmaşi, că înaintea tuturor Îl va mări. Să cuvine şi lui Hristos.

Întru sfârşit, să nu strici lui David, întru scrisoarea stâlpului, când au fugit el de cătră faţa lui Saul în peşteră

1 Miluiaşte-mă, Dumnezeule, miluiaşte-mă. Că spre Tine au nădăjduit sufletul mieu.

2 Şi în umbra aripilor Tale voiu nădăjdui, până ce va treace fărădeleagea.

3 Striga-voiu cătră Dumnezeul cel Preaînalt, Dumnezeul cel ce au făcut bine mie.

4 Trimis-au din ceriu şi m-au mântuit; dat-au spre ocară pre cei ce mă calcă pre mine.

5 Trimis-au Dumnezeu mila Sa şi adevărul Său, şi au izbăvit sufletul mieu din mijlocul puilor de lei, adormit-am turburat.

6 Fiii oamenilor, dinţii lor, arme şi săgeţi, şi limba lor, sabie ascuţită.

7 Înalţă-Te preste ceriuri, Dumnezeule, şi preste tot pământul mărirea Ta.

8 Cursă au gătit picioarelor meale, şi au împilat sufletul mieu.

9 Săpat-au înaintea feaţii meale groapă, şi au căzut într-însa.

10 Gata e inima mea, Dumnezeule, gata e inima mea; cânta-voiu şi voiu lăuda întru mărirea mea.

11 Deşteaptă-te, mărirea mea, deşteaptă-te, psaltire şi alăută; deştepta-mă-voiu dimineaţa.

12 Mărturisi-mă-voiu Ţie întru noroade, Doamne, cânta-voiu Ţie întru neamuri.

13 Că s-au mărit până la ceriuri mila Ta, şi până la nori adevărul Tău.

14 Înalţă-Te preste ceriuri, Dumnezeule, şi preste tot pământul mărirea Ta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.