×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 53

Chiiamă pre Dumnezeu împrotiva vrăjmaşilor, că după ce-l va mântui, va vesti laudele lui.

Întru sfârşit, întru cântările înţăleagerii lui David, când au venit Zifei şi au zis lui Saul: „Au nu, iată, David s-au ascuns la noi?”

1 Dumnezeule, întru numele Tău, mântuiaşte-mă; şi întru putearea Ta, mă judecă.

2 Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, auzi graiurile gurii meale.

3 Că străinii s-au sculat asupra mea şi cei tari au căutat sufletul mieu; şi n-au pus pre Dumnezeu înaintea lor.

4 Că, iată, Dumnezeu ajută mie, şi Domnul easte sprijinitoriul sufletului mieu.

5 Întoarce-va ceale reale vrăjmaşilor miei; întru adevărul Tău piiarde-i pre dânşii.

6 De bunăvoie voiu jârtvi Ţie; mărturisi-mă-voiu numelui Tău, Doamne, că easte bun.

7 Că din tot năcazul m-ai izbăvit; şi spre vrăjmaşii miei au privit ochiul mieu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.