×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 51

Doic blastămă muşcoii lui Saul, aceluia perire, iară şieşi mântuinţă vestind.

Întru sfârşit, înţeleagerii lui David, când au venit Doic Idumeul, şi au vestit lui Saul, şi au zis lui: „Venit-au David în casa lui Avimeleh” (1 Împăraţilor 22, 9)

1 Ce te făleşti întru răotate, putearnice? Fărădeleage toată zioa, nedreptate au gândit limba ta; ca un brici ascuţit ai făcut vicleşug.

2 Iubit-ai răutatea mai mult decât bunătatea; nedreptatea, mai vârtos decât a grăi dreptatea.

3 Iubit-ai toate cuvintele cufundării, limbă vicleană.

4 Pentru aceasta, Dumnezeu te va sfărâma până în sfârşit, zmulge-te-va şi te va muta de la lăcaşul tău şi rădăcina ta din pământul celor vii.

5 Vedea-vor drepţii şi să vor teame, şi de dânsul vor râde, şi vor zice: „Iată, omul carele n-au pus pre Dumnezeu ajutoriu luişi.

6 Ci au nădăjduit spre mulţimea bogăţiei sale şi s-au întărit întru deşărtăciunea sa”.

7 Iară eu, ca un maslin roditoriu în Casa lui Dumnezeu, nădăjduit-am spre mila lui Dumnezeu, în veac şi în veacul veacului.

8 Mărturisi-mă-voiu Ţie în veac, că ai făcut, şi voiu aştepta numele Tău, că easte bun înaintea cuvioşilor Tăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.